Зашквара Володимир Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Зашквара Володимир Васильович

ЗАШКВА́РА Володимир Васильович (20. 02. 1928, Дніпропетровськ – 08. 09. 1996, Алмати) – фізик. Син В. Зашквари. Д-р фіз.-мат. н. (1975), проф. (1985). Засл. діяч н. Казах. РСР. Держ. премія СРСР у галузі н. і т. (1992). Закін. Харків. ун-т (1952). Працював у Харків. політех. ін-ті (1952–63); у системі АН Казах. РСР (1963–90): в Ін-ті ядер. фізики, від 1976 – зав. лаб. електрон. спектроскопії Фіз.-тех. ін-ту. Наук. дослідж. у галузях спектроскопії, електрон. оптики, фізики поверхні твердих тіл. Визначив електронно-оптичні властивості електростатич. циліндр. і сферич. дзеркал та систем на їх основі; властивості кутового фокусування другого порядку в циліндр. дзеркалах, виявив унік. властивості ізодисперсійності траєкторій і автентичності зображення в ідеально фокусуючому сферич. дзеркалі. Запропонував метод розв'язку рівняння Лапласа, вивів новий клас гармоніч. функцій – клас колових мультиполів; застосував матем. формалізм для розв'язку задач спрямлення лінії фокусів у аналізаторах із двовимірних полів. Дослідив спектри характеристич. втрат енергії електронами в перехід. та рідкісноземел. металах.

Пр.: Фокусирующие свойства электростатического зеркала с цилиндрическим полем // ЖТФ. 1966. Т. 36, № 11 (співавт.); Об одном типе фокусировки пучка заряженных частиц в электростатическом сферическом зеркале // Там само. 1984. Т. 39, № 4 (співавт.); Спрямление линий фокусов в зеркалах с электростатическими двумерными полями // Там само. 1991. Т. 61, № 10 (співавт.); Axially symmetric multipole in magnetic analyzers // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. 1992. Vol. 321 (співавт.); Two-sector electrostatic deflector based on superposition of cylindrical field and axially symmetric multipoles // Там само. 1993. Vol. 328 (співавт.); On circular multipole calculations // Там само. 1995. Vol. 354; Нелапласовы круговые мультиполи // ЖТФ. 1995. Т. 65, № 7 (співавт.).

А. Т. Ісова


Покликання на статтю