Збарський Мойсей Ісакович — Енциклопедія Сучасної України

Збарський Мойсей Ісакович

ЗБА́РСЬКИЙ Мойсей Ісакович (26. 07. 1918, Одеса – 15. 07. 2001, там само) – економіст. Д-р екон. н. (1972), проф. (1974). Засл. діяч н. і т. України (1994). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Одес. ун-т (1941). Від 1947 працював у Одес. ін-ті інж. мор. флоту: 1972–92 – зав. каф. орг-ції праці та заробіт. плати; від 1992 – проф. каф. заг.-екон. теорії Одес. екон. ун-ту. Досліджував проблеми політекономії, економіки та орг-ції праці.

Пр.: Рабочий день, его структура и использование. К., 1970; Социально-экономические проблемы рабочего дня. Москва, 1976; Общая экономическая теория. Вопросы и ответы: Учеб. пособ. Ч. 1. О., 1992 (співавт.); Экономикс: Учеб. пособ. О., 1994 (співавт.); «Полювання на догми» і здоровий глузд (Продуктивна і непродуктивна праця в ринковій економіці) // ЕУ. 1996. № 7.

Т. В. Трачук

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Т. В. Трачук . Збарський Мойсей Ісакович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16486 (дата звернення: 13.06.2021)