Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики — Енциклопедія Сучасної України

Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики

«ЗБІ́РНИК ПОТО́ЧНОГО ЗАКОНОДА́ВСТВА, НОРМАТИ́ВНИХ А́КТІВ, АРБІТРА́ЖНОЇ ТА СУДОВО́Ї ПРА́КТИКИ» Виходить від 1995 у Києві щотижня як орган Спілки адвокатів України. Друкує новоприйняті законодавчі акти ВР України, укази Президента України, постанови КМ України, нормативні документи мін-в і відомств України, зокрема Верхов. Суду, Вищого госп. суду, Держ. митної служби, Держ. податк. адміністрації, Фонду держ. майна, НБУ; матеріали арбітраж. і судової практики, а також коментарі до них.

Ю. Я. Касяненко


Покликання на статтю