Кричинський Лев Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Кричинський Лев Костянтинович

КРИЧИ́НСЬКИЙ Лев Костянтинович (25. 09. 1887, м. Вільно, нині Вільнюс – 1939, за ін. даними – 1940, побл. м. Вейхерово, нині Помор. воєводства, Польща) – громадсько-політичний діяч. Брат О. Кричинського. Походив із князів. роду польсько-литов. татар. Закін. С.-Петербур. ун-т (1911). Під час навч. брав активну участь у діяльності громади польс. татар, входив до Союзу польс. студен­тів-мусульман. Від 1912 мешкав у Варшаві, працював у судових органах. Учасник створення і секр. (від 1913) Варшав. мусуль­ман. т-ва допомоги бідним. Зби­рав бібліогр. матеріали про татар, які мешкали на польс., укр., білорус. і литов. землях. З поч. 1-ї світ. війни виїхав до Петрограда (нині С.-Петербург). При­єднався до нац. руху польсько-литов. татар, став секр. виконко­му Союзу татар Польщі, Литви, Білорусі та України. Наприкінці 1917 обраний головою Петрогр. клубу мусульман.

Після більшов. перевороту 1917 переїхав до Кри­му. 1918–19 – зав. канцелярії прем'єр-міністра Крим. нар. (де­мократ.) респ., чл. міськради Сімферополя, канд. у делегати нац. з'їзду крим. татар – Курултаю; 1919–20 – дир. канцелярії уряду Азербайджану. 1920 повернувся до Вільно, працював у судових органах Польщі. 1929 увійшов до центр. ради Культ.-осв. союзу татар Польщі. У Віль­но організував нар. татар. музей, архів і б-ку; ініціював вид. (1932) і був гол. ред. ж. «Rocznik Tatar­ski» (також публікував статті з історії татар у польс. період. вид.). Чл. Польс. т-ва сходознавців (1932). Автор праць «Библиогра­фические материалы о татарах Польши, Литвы, Белоруссии и Украины. (История, геральдика и генеалогия, право, статистика, этнография, беллетристика)» (Пе­троград, 1917), «Очерки рус­ской политики на окраинах» (ч. 1–2, Баку, 1919–20). Після окупації Польщі Німеччиною заарешт. і розстріляний ґестапо.

Літ.: J. Tyszkiewicz. Dorobek histo­ryczny Leona i Stanisława Kryczyń­skich // Srodowiska historyczne II Rzeczypo­spo­litej. Сz. 2. Warszawa, 1987; Усманова Д. Документы по истории польско-литовских татар из архива Литвы // Эхо веков. 2008. № 2.

С. О. Єфимов


Покликання на статтю