Збройних сил України Центральний музей — Енциклопедія Сучасної України

Збройних сил України Центральний музей

ЗБРО́ЙНИХ СИЛ УКРАЇ́НИ Центральний музей Засн. у Києві 1995, відкритий для відвідувачів 1998. В експозиції музею послідовно висвітлена військ. історія кіммерій.-сармат. періоду, княжої доби, часів козаччини та Визв. війни під проводом Б. Хмельницького, Визв. змагань 1917–21, 2-ї світ. війни, ЗС незалеж. України. Серед експонатів – зразки зброї (від первіс. кам'яної до сучас. вогнепал.); побут. речі кіммерійців, скіфів, греків, насел. Київ. Русі; воскові фігури відомих істор. діячів – князів Святослава Ігоровича і Данила Галицького, гетьманів Б. Хмельницького та І. Мазепи; колекції нагород, військ. відзнак, прапорів, одностроїв, моделей військ. техніки тощо. На правах філій діють Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки, Ракетних військ стратегічного призначення Музей, Військово-морський музейний комплекс «Балаклава», Військ.-мор. музей України (створ. 2009 у Севастополі на основі фондів фортифікац. споруди 19 ст. – Михайлів. равеліну). Фонди музею та його філій нарахораховують понад 68 тис. од. зберігання. Від 2000 видає часопис «Військово-історичний альманах» і наук.-метод. зб. «Військовий музей». Дир. – В. Карпов (від 1996). Перейменований у Нац. військ.-істор. музей (2010).

І. В. Краля


Покликання на статтю