Зварич Ігор Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Зварич Ігор Михайлович

ЗВА́РИЧ Ігор Михайлович (16. 07. 1959, с. Богдан Рахів. р-ну Закарп. обл.) – літературознавець. Д-р філол. н. (2003). Закін. Чернів. ун-т (1985), де й працює: від 2005 – декан ф-ту педагогіки, психології та соц. роботи, водночас від 2006 – зав. каф. психології. Досліджує фольклорно-літ. взаємозв'язки, особливості моделювання світу в худож. мисленні, структурно-семант. аспекти тексту.

Пр.: Міф і поетичний контекст Т. Шевченка // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Слов'ян. філологія. 2001. Вип. 140; Міф у генезі художнього мислення. Чц., 2002; Психологічні аспекти актуальної рецепції тексту: Теор.-методол. погляд на сучасну практику словес. культури: Наук. посіб. Чц., 2009 (співавт.); Міфологічна сутність вічності у художній реальності слова // Біблія і культура: Зб. наук. ст. Вип. 12. Чц., 2010.

О. Г. Астаф'єв


Покликання на статтю