Зварич Ігор Теодорович — Енциклопедія Сучасної України

Зварич Ігор Теодорович

ЗВА́РИЧ Ігор Теодорович (28. 10. 1952, с. Вербівчик Бродів. р-ну Львів. обл.) – промисловець, економіст, політичний діяч. Канд. екон. (2006), д-р політ. (2010) н. Нар. депутат України (2006–07). Орден «За заслуги» 3-го (1998) та 2-го (2011) ступ. Закін. ф-т автоматики Львів. політех. ін-ту (1975), юрид. ф-т Прикарп. ун-ту (Івано-Франківськ, 1997). Вчителював. Працював 1974–75 у Львів. політех. ін-ті; 1975–76 – у Калус. ВО «Хлорвініл»; 1984–88 – заст. ген. дир., 1991–98 – ген. дир., 2005–06 – президент, голова нагляд. ради ВАТ «Хутрофірма “Тисмениця”»; 1989–90 – ген. дир. спіл. укр.-нідерланд. підпр-ва «Тикаферлюкс» (усі – Івано-Фр. обл.). 1976–84 – на комсомол. роботі; 1990–91 – нач. упр. зовн.-екон. зв'язків Івано-Фр. облвиконкому; 1998–2005 – заст. голови Івано-Фр. облдержадміністрації. У ВР України – заст. голови Ком-ту з питань правової політики, голова підком-ту з питань Конституції, конституційності законодав. актів та конституц. судочинства, чл. депутат. фракції Партії регіонів. За сумісн. від 1993 – у Прикарп. ун-ті: від 2009 – проф. каф. політології; 2006–07 – зав. каф. менеджменту Івано-Фр. ін-ту менеджменту Терноп. екон. ун-ту; від 1998 – в Івано-Фр. тех. ун-ті нафти і газу: від 2006 – проф. каф. держ. упр. магістратури держ. служби. Основні напрями наук. досліджень: засади екон. зростання та етнополіт. процеси в Україні.

Пр.: Проблеми і перспективи реформування економіки України // Україна: державність, історія, перспективи. Ів.-Ф., 1999; Деформації в розміщенні продуктивних сил регіонів та їх вплив на стратегічний розвиток економіки України // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. 2004. Вип. 5 (співавт.); Економічне зростання регіону: моделі та методи аналізу і прогнозування. Ів.-Ф., 2006; Державне регулювання економічного зростання: інститути, механізми, інфраструктура (регіональний зріз). К., 2009; Етнополітика в Україні: регіон. контекст. К., 2009.

Б. М. Федьків


Покликання на статтю