Зварні конструкції — Енциклопедія Сучасної України

Зварні конструкції

ЗВАРНІ́ КОНСТРУ́КЦІЇ – машини, споруди й устаткування, виготовлені з елементів і вузлів із застосуванням зварювання. До поч. 20 ст. осн. способом з’єднання елементів метал. конструкцій було клепання (нютування). Протягом 1-ї пол. 20 ст. провідне місце почали займати нові технології зварювання, які ґрунтуються на використанні електрики та ін. джерел енергії. Розвиток і удосконалювання технол. процесів зварювання, а також розроблення зварювал. техніки й устаткування пов’язані зі створенням рац. З. к. з нових високоміц. матеріалів – легованих сталей, алюмінієвих і титан. сплавів та ін. При цьому відбувається постійне удосконалювання форми окремих елементів і власне самих З. к., підвищення їх експлуатац. якості, зменшення трудомісткості виготовлення й ваги. З. к. повинні відповідати низці вимог, з яких найважливішими є досягнення повної відповідності їх призначенню й умовам експлуатації та відповідності конструктив. форм технол. вимогам вироб-ва. Найповніше дозволяє задовольнити всі осн. вимоги створення З. к. метод конструктивно-технол. проектування. Його розвивають й удосконалюють у процесі вирішення завдань, висунутих прогресом буд-ва й машинобудування. В удосконалення З. к., створення нових методів розрахунків і вибір оптимал. технологій вироб-ва знач. внесок зробили співробітники Ін-ту електрозварювання НАНУ (Київ). Однією з найвизначніших З. к. 20-го ст. Амер. зварювал. т-вом визнано уведений в експлуатацію 1953 суцільнозвар. міст через Дніпро в Києві, конструкції та технології виготовлення якого розроблено під кер-вом Є. Патона. Працівниками Ін-ту електрозварювання НАНУ та Укр. НДПІ сталевих конструкцій (Київ) спроектовано та збудовано суцільнозварні телевіз. вежі у С.-Петербурзі (вис. 317 м) та Києві (вис. 380 м). Укр. фахівцями розроблено низку оригін. З. к. мор. глибоковод. платформ для видобутку нафти й газу в акваторіях морів, трубопроводів, що працюють при знач. перепадах т-р, мостів, резервуарів, ракетно-косміч. техніки, транспорт. засобів, домен, турбін, реакторів тощо.

Літ.: Патон Є. О., Горбунов Б. М. Електрозварні конструкції в промисловому будівництві. К., 1933; Патон Є. О., Чудновський В. Г. Порівняння міцності електрозварних і нютованих конструкцій при варіаційному обтягу. К., 1933; Патон Е. О., Севбо П. И., Раевский Г. В. и др. Автоматическая сварка под флюсом строительных металлоконструкций. Москва, 1944; Казимиров А. А., Новиков В. И., Шумицкий О. И. Из опыта совершенствования сварных строительных конструкций // АС. 1967. № 10; Рыжков Н. И. Производство сварных конструкций в тяжелом машиностроении. Москва, 1970; Ющенко К. А., Новиков В. И., Максимович Б. И. и др. Сварная конструкция скульптуры «Мать-Родина» в Киеве // АС. 1981. № 11.

О. М. Корнієнко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
О. М. Корнієнко . Зварні конструкції // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16584 (дата звернення: 21.06.2021)