Звершхановський Фелікс Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Звершхановський Фелікс Андрійович

ЗВЕРШХАНО́ВСЬКИЙ Фелікс Андрійович (05. 11. 1943, ст. Кайсацька Сталінгр., нині Волгогр. обл., РФ) – лікар-терапевт. Д-р мед. н. (1990), проф. (1991). Закін. Терноп. мед. ін-т (1970). Працював лікарем. 1973–79 – у Чернів. мед. ін-ті; від 1979 – у Терноп. мед. ун-ті: 1990–95 – проф. каф. пропедевтики внутр. хвороб, від 1995 – терапії ф-ту післядиплом. освіти. Вивчає зовн. секреторну функцію печінки, роль перекис. окислення ліпідів та антиоксидант. системи в патогенезі виразк. хвороби, проблеми лікування внутр. органів у працівників залізниці.

Пр.: Состояние перекисного окисления липидов у лиц пожилого возраста с язвенной болезнью желудка // ТА. 1984. № 2 (співавт.); Особливості проведення лікувальних, профілактичних та реабілітаційних заходів у хворих на хронічний обструктивний бронхіт з урахуванням патології шлунка // Вибрані пит. реабілітації гастроентерол. хворих. Чц., 1996; Працівники локомотивних бригад та машиністи спеціального самохідного рухового складу – особи високого ризику виникнення серцево-судинних подій // Медицина транспорту України. 2007. № 4(24) (співавт.); Пульмонологія в практиці сімейного лікаря. Т., 2008 (співавт.); Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці. Т., 2008 (співавт.).

М. А. Андрейчин


Покликання на статтю