Звєрев Андрій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Звєрев Андрій Дмитрович

ЗВЄ́РЕВ Андрій Дмитрович (12. 06. 1924, с. Петрівка Друга, нині Олександрів. р-ну Донец. обл.) – мовознавець. Чоловік Л. Звєревої. Д-р філол. н. (1979), проф. (1981). Закін. Чернів. ун-т (1950). Відтоді викладав у Чернів. учител. ін-ті; від 1953 – у Чернів. ун-ті: 1955–56 – дир. наук. б-ки, 1975–82 – декан філол. ф-ту, водночас 1979–89 – зав. каф. рос. мови; 1993–2003 – проректор з наук. роботи, проф. каф. сучас. рос. мови Єлец. пед. ін-ту (РФ). Наук. дослідження: зістав. аспект вивчення мов, словотвір і лексична семантика, мова худож. творів (вивчає в аспекті встановлення тенденції розвитку окремих явищ рос. мови та їх актуалізації у мовних системах письменників).

Пр.: Словообразование в современных восточнославянских языках. Москва, 1981; О семантической структуре отыменных глаголов // Сб. науч. ст. и мат. по рус. языкознанию и методике преподавания рус. языка (К 60-летию Елец. пед. ин-та). Елец, 1999; О семантике отдельных групп слов в словарях русского языка // Европ. языки: историография, теория, история: Сб. науч. работ лингвист. каф. Елец, 2000. Вып. 1.

Літ.: Андрей Дмитриевич Зверев // Елец. ученые: Библиогр. указ. Елец, 2000; А. Д. Зверев. Ожившая памятью («Впереди была целая жизнь…») // Моск. журн. 2001. № 5.

О. І. Дащенко


Покликання на статтю