Звєрев Микола Данилович — Енциклопедія Сучасної України

Звєрев Микола Данилович

ЗВЄ́РЕВ Микола Данилович (29. 08. 1945, Харків – 10. 04. 2000, там само) – фізик. Канд. фіз.-мат. н. (1973), д-р тех. н. (1998). Закін. Харків. ун-т (1967). Працював 1968–73 у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р АН УРСР; 1973–98 – в Ін-ті монокристалів НАНУ (обидва – Харків):1994–95 – зав. лаб. функціон. кераміки. Дослідж. у галузі матеріалознавства полікристал. оптичних та сцинтиляц. середовищ. Запропонував технології отримання дисків, двовипуклих і випукло-вигнутих менісків різних типорозмірів із фториду магнію; розробив сцинтиляц. кераміки на основі фторидів кальцію, літію, магнію, барію, самолегов. сульфіду цинку, орган. речовини паратерфенілу.

Пр.: Электронный парамагнитный резонанс в порошках и оптической керамике фторида магния // ЖТФ. 1990. Т. 60, № 6; Получение и исследование свойства светопрозрачной керамики из CaF2:Eu2+ // НМ. 1994. Т. 30, № 5; Light scattering in MgF2 optical ceramics // Functional Materials. 1997. Vol. 4, № 1; Получение и свойства сцинтилляционной керамики из фторида бария // НМ. 1998. Т. 34, № 4.

О. Г. Федоров


Покликання на статтю