Звєрезомб--Зубовський Євген Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Звєрезомб--Зубовський Євген Васильович

ЗВЄРЕЗО́МБ-ЗУБО́ВСЬКИЙ Євген Васильович (19. 02 (03. 03). 1890, Київ – 21. 04. 1967, там само) – ентомолог. Д-р с.-г. н. (1936), проф. (1936), чл.-кор. АН УРСР (1939). Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1916). Відтоді працював у ентомол. установах м. Воронеж та Ростов-на-Дону (обидва – РФ). Від 1923 очолював Київ. станцію захисту рослин та відділ ентомології Київ. с.-г. дослід. станції, одночасно був гол. ентомологом упр. «Союзцукор»; 1930–39 – у Москві: гол. ентомолог «Головцукру» та зав. лаб. ентомології Всесоюз. ін-ту буряківництва; 1939–45 – заст. дир. Ін-ту зоології АН УРСР (Київ); водночас 1944–45 – проф. каф. ентомології Київ. ун-ту; 1946–48 – заст. дир., 1949–50 – дир., 1950–56 – зав. лаб. екології Ін-ту ентомології і фітопатології АН УРСР (нині Ін-т захисту рослин УААН, Київ). Голова Укр. (1946–57), віце-президент Всесоюз. (1947–67) ентомол. т-в. Наук. праці присвяч. ентомофауні України та Пд. Росії. Розробляв і впроваджував заходи з захисту від шкідників цукр. буряків та ін. культур. Організатор дослідж. нових р-нів бурякосіяння на Сх. СРСР, брав участь у створенні постій. мережі н.-д. установ у цьому регіоні.

Пр.: К познанию фауны млекопитающих Донской области. Ростов-на-Дону, 1923; Головніші шкідники зернових запасів та боротьба з ними. К., 1925; Боротьба з сусликами за допомогою сірчаного вуглецю. К., 1925; Определитель главнейших насекомых, встречающихся в зерне и зерновых продуктах. Ленинград, 1925; Насекомые, вредящие сахарной свекле. К., 1928; Шкідники зерна й зернових продуктів та боротьба з ними. К., 1929; Основні етапи розвитку сільськогосподарської ентомології в СРСР // Наук. зап. Ін-ту ентомології та фітопатології АН УРСР. К., 1950. Вип. 1; Фитонциды и защита растений // Науч. тр. Ин-та энтомологии и фитопатологии АН УССР. К., 1953. Т. 4; Вредители сахарной свеклы. К., 1956.

Літ.: Мазурмович Б. Н. Евгений Васильевич Зверезомб-Зубовский // Мазурмович Б. Н. Выдающиеся отечественные зоологи. Москва, 1960; Пидопличко И. Г. Памяти Евгения Васильевича Зверезомб-Зубовского // ВЗ. 1967. № 4.

В. Т. Саблук


Покликання на статтю