Звєряков Михайло Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Звєряков Михайло Іванович

ЗВЄРЯКО́В Михайло Іванович (04. 01. 1952, с. Софіївка Микол. р-ну Одес. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1996), проф. (2000), чл.-кор. НАНУ (2012). Засл. діяч н. і т. України (2006). Закін. Одес. ін-т нар. госп-ва (1975), де відтоді (з перервою) й працює (нині екон. ун-т): 1989–92 – проректор з навч. роботи з іноз. студентами, від 2000 – ректор; 1995–96 – на наук. стажуванні у Кельн. ун-ті (Німеччина); 1997–2000 – радник, перший заст. дир. банку «Україна» по Одес. обл. Досліджує питання методології та теорії розвитку екон. систем в умовах ринк. трансформації; розвиток інституц. структури в економіках перехід. типу.

Пр.: Переход к рынку: проблемы теории. О., 1992; Шокова модель трансформації економіки України. 1999; Макроекономічна стабілізація в перехідній економіці // Теорія перехід. економіки. К., 2001; Макроекономічна стабілізація у практиці переходу до ринкової економіки // Вісн. соц.-екон. дослідж. 2003. № 13; Сучасна економіка як об'єкт економічної теорії. О., 2008.

Т. В. Трачук


Покликання на статтю