Звиглянич Володимир Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Звиглянич Володимир Олександрович

ЗВИГЛЯ́НИЧ Володимир Олександрович (20. 01. 1952, м. Кролевець Сум. обл.) – філософ, соціолог. Д-р філос. н. (1991). Закін. Київ. ун-т (1974). Працював від 1977 в Ін-ті філософії НАНУ (Київ): 1991–94 – пров. н. с.; від 1994 – ад’юнкт-проф. Ун-ту Дж. Вашинґтона (США). Наук. дослідження: гносеологія у контексті соц.-культур. відносин, соц.-екон. та політ. проблеми розвитку України, соціологія міжнар. відносин.

Пр.: Логико-гносеологические и социальные аспекты категорий видимости и сущности. К., 1980; Научное познание как культурно-исторический процесс. К., 1989; Политика реализма: Новое полит. мышление в соврем. мире. К., 1989; Scietific knowledgе as Cultural and Historical Process: The Cultural Prospects of Science. Lewiston, 1993; Ukraine: A Search for National Identity. Budapest, 1997.

В. Д. Білодід

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. Д. Білодід . Звиглянич Володимир Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=16637 (дата звернення: 05.08.2021)