Звід пам’яток історії та культури України — Енциклопедія Сучасної України

Звід пам’яток історії та культури України

«ЗВІД ПАМ'ЯТО́К ІСТО́РІЇ ТА КУЛЬТУ́РИ УКРАЇ́НИ» – державний проект із підготовки багатотомного енциклопедичного видання про нерухомі пам'ятки археології, історії, архітектури та містобудування, монументального мистецтва. Відповідно до Постанови РМ УРСР роботу над ним розпочато 1982. «Звід…» складатиметься з 28 томів: 27 згідно з адм.-територ. поділом України (24 області, АР Крим, Київ, Севастополь), 1 присвяч. пам'яткам укр. культури за кордоном. В усіх областях України, АР Крим, Києві та Севастополі створ. редколегії й автор. колективи, які готують томи про свої адм.-територ. одиниці. 1992 постановою КМ України засн. спеціалізов. Гол. ред. при вид-ві «Українська енциклопедія» (Київ). Гол. редколегію очолює В. Смолій. Наук.-метод. допомогу надають Ін-ти НАНУ соц.-гуманітар. профілю, координує роботу відділ історико-краєзнав. дослідж. Ін-ту історії України НАНУ (Київ). Окрім написання статей, добору ілюстратив. і виготовлення картогр. матеріалу, ред. здійснюють пошукову н.-д. роботу з виявлення нових і описання вже відомих пам'яток історії та культури. Після здобуття Україною незалежності концепцію «3воду…» змінено, нині вона ґрунтується на визнаних зх.-європ. істор. традицією принципах висвітлення нац. культур. спадщини. Позитивну роль у підготовці томів «Зводу…» відіграли відповідні укази Президентів України у 2000 і 2007. Видано 1-у (1999) і 2-у (2004) частини т. «Київ».

Літ.: Методичні рекомендації по підготовці матеріалів Зводу пам'яток історії та культури України. 1993; Актуальні питання виявлення і дослідження пам'яток історії та культури (на матеріалах Зводу пам'яток історії та культури України). 1999 (обидві – Київ).

Р. В. Пилипчук


Покликання на статтю