Кришталева — Енциклопедія Сучасної України

Кришталева

КРИШТАЛЕ́ВА – карстова печера, геологічна па­м'ятка природи загальнодер­жавного значення (від 1963). Зна­ходиться на пд. околиці с. Крив­че Борщів. р-ну Терноп. обл. Пл. 0,8 га. Перебуває у віданні Терноп. обл. комунал. центру дит. туризму і краєзнавства учнів. молоді. Печера вимита підзем. водами у товщі жовто-бурого гіп­су неоген. періоду. Вхід до неї розташ. на крутому схилі долини, вище від русла Дністра на 60–70 м. Коридори і гроти печери є системою взаємно перпендикуляр. тектон. тріщин. Сті­ни і стеля галерей, залів та гротів покриті білосніж. і різнокольор. кристалами вторин. гіпсу. У палеозоол. лабіринті зібрано колекцію викопних кісток представників фауни Поділля, що жи­ли тут майже 10 тис. р. тому.

Пе­чера суха, з т-рою повітря бл. 12 °С. 1908 К. Гутковський впер­ше склав топогр. план привхід. ділянки печери. У 1920–30-х рр. тут діяв екскурсій. маршрут. У післявоєнні роки вхід до печери був підірваний органами НКВС (служила криївкою для учасників нац.-визв. боротьби), відновл. у 1970-х рр. Протяжність вивче­ної частини лабіринту становить 21 км. У печері є грот Кам'яних Сліз, коридор Див, лабіринт Ка­м'яних Квітів, зали Буйвола, За­валів, Утрачених Сподівань, Друж­би, Преси. К. – одна з найбільш вивчених на Тернопільщині, її галереї електрифіковано й обладнано для відвідувачів. Має важливе наук.-пізнавал. та рекреац. значення.

Літ.: Радзієвський В. О. У печерних лабіринтах Тернопільщини. К., 1967; Чай­ковський М. П. Пам'ятки природи Тернопільщини. Л., 1977; Свинко Й. М. Сторінки геологічного минулого рідного краю. Т., 1991.

М. М. Хомляк


Покликання на статтю