Звягінцев Володимир Ігорович — Енциклопедія Сучасної України

Звягінцев Володимир Ігорович

ЗВЯ́ГІНЦЕВ Володимир Ігорович (12. 03. 1941, м. Краснодар, РФ) – біохімік. Д-р хім. н. (1979), проф. (1982). Закін. Воронез. ун-т (РФ, 1964). Працював 1967–68 у Пн.-Кавказ. НДІ фітопатології (Краснодар); від 1968 – у ВНДІ маслосиророб. пром-сті (м. Углич Ярослав. обл.): 1970–74 – зав. хім. відділу; 1974–79 – зав. каф. технології молока Кемеров. технол. ін-ту харч. пром-сті (обидва – РФ); 1980–82 – в. о. проф. каф. хімії Херсон. пед. ін-ту. Наук. дослідження: теор. основи створення штуч. продуктів харчування, ферменти у нар. госп-ві та медицині.

Пр.: Некоторые данные о строении и свойствах белков молока // Приклад. биохимия и микробиология. 1972. № 4; Исследование характера гидролиза отдельных субъединиц казеина некоторыми ферментными препаратами // Вопр. питания. 1973. № 2; Предупреждение возникновения у сыра горького вкуса // Молоч. пром-сть. 1975. № 9; О роли сычужного фермента в созревании сыров // Пищевая технология. 1976. № 6; Выработка сыра с микробными заменителями сычужного фермента // Там само. 1980. № 2 (усі – співавт.).

Ю. І. Бєляєв


Покликання на статтю