Згуровський Михайло Захарович — Енциклопедія Сучасної України

Згуровський Михайло Захарович

ЗГУРО́ВСЬКИЙ Михайло Захарович (30. 01. 1950, с. Скала-Подiльська, нині смт Борщів. р-ну Терноп. обл.) – фахівець у галузі системного аналізу і математичного моделювання. Д-р тех. н. (1984), проф. (1985), акад. НАНУ і АПНУ (обидва – 1995). Іноз. чл. РАН (2008). Засл. діяч. н. і т. України (2000). Держ. премiї УРСР (1990) та України (1999, 2005) в галузі н. і т., премiї iм. В. Глушкова (1994) та ім. В. Михалевича (2004) НАНУ. Повний кавалер ордена «За заслуги» (1996, 1998, 2005). Закiн. Київ. полiтех. iн-т (1975), де й працює відтоді (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. полiтех. iн-т»): від 1987 – проф. каф. тех. кібернетики, 1988–92 – проректор з навч. роботи, від 1992 – ректор. Водночас від 1996 – дир. Навч.-наук. комплексу «Ін-т приклад. систем. аналізу» Мін-ва освіти і науки України та НАНУ (Київ). Мiнiстр освiти України (1994–99). Узагальнив базові положення теорії систем. аналізу, заклав основи систем. математики, запропонував новий підхід до теорії екстрем. задач для неліній. операторних, диференціально-операторних рівнянь і включень, а також варіац. нерівностей у банахових просторах; здійснив аксіомат. дослідж. неліній. багатознач. відображень і в їх термінах встановив властивості розв'язуючих операторів систем, що складаються з операторних і диференціально-операторних рівнянь; виявив умови розв'язності та властивості розв'язків екстрем. задач, побудував їх слабкі розширення й необхідні умови оптимальності у формі варіац. нерівностей, розробив методи регуляризації та обґрунтував апроксимуючі схеми.

Пр.: Анализ и управление большими космическими конструкциями. К., 1997; Дискретно-непрерывные системы с управляемой структурой: Теория. Моделирование. Применение. К., 1998; Нелинейный анализ и управление бесконечномерными системами. К., 1999; Прикладные методы анализа и управления нелинейными физическими процессами и полями. К., 2004; Nonlinear Analysis and Control of Physical Processes and Fields. Berlin, 2004; Системный анализ: Проблемы, методология, приложения. К., 2006; System Analysis: Theory and Applications. Berlin, 2007; Дифференциально-операторные включения и вариационные неравенства в бесконечномерных пространствах. К., 2008; Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. К., 2009 (усі – співавт.).

І. В. Сергієнко


Покликання на статтю