Зданевич Борис Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Зданевич Борис Іванович

ЗДАНЕ́ВИЧ Борис Іванович (22. 07(04. 08). 1886, с. Киданівка Канів. пов., нині Богуслав. р-ну Київ. обл. – 02. 12. 1966, Київ) – орієнталіст, книгознавець, мовознавець і перекладач. Канд. філол. н. (1944). Закін. 1-у Київ. г-зію (1904), Ін-т сх. мов у Москві (1910). Служив у конторі Держ. банку в Києві; 1913–20 – викл., вихователь, бібліотекар у Казахстані. 1920–44 – у Б-ці АН УРСР (Київ): від 1937 – зав. відділу стародруків, від 1941 – в. о. зав. фондами, дир. Сформував осн. колекції відділу стародруків: інкунабул, палеотипів, видань кращих зх.-європ. фірм. Особливу увагу приділяв дослідж. інкунабул, опублікував низку статей і рецензій. Позаштат. співроб. Істор.-філол. каф. АН УРСР (Кабінету арабо-іран. філології, 1924–29), чл. Комісії з вивчення Близького Сходу АН УРСР (1930–33), учений секр. Київ. філії Всеукр. асоц. сходознавства (1929). Ст. н. с. Ін-ту мовознавства АН УРСР (Київ, 1942–60). У 1930-х рр. підготував наук. каталог інкунабул Б-ки АН (К., 1974), а також перевидання знайденого ним невідомого друку «Provinciale Romanum» Й. Ґутенберґа (К.; Л., 1941; укр. та нім. мовами). Знав араб., перську, турец., англ., франц., нім., грец., лат. мови. Займався перекладами творів антич. і середньовіч. авторів укр. мовою, брав участь у підготовці хрестоматії «Антична художня література» (К., 1938). Наук. дослідж. – тюркізми в укр. мові. Співукладач «Російсько-українського словника» (1948), «Українсько-російського словника» (1953–63, т. 1–6), «Словника мови Т. Г. Шевченка» (1964; усі – Київ).

Літ.: Циганкова Е. Г. Б. І. Зданевич – орієнталіст // СС. 2005. № 3; Ковальчук Г. Зданевич Б. І. // Укр. бібліографи: Бібліогр. відомості. Профес. діяльність. Бібліографія. К., 2008. Вип. 1.

Г. І. Ковальчук


Покликання на статтю