Здзярський Станіслав — Енциклопедія Сучасної України

Здзярський Станіслав

ЗДЗЯ́РСЬКИЙ Станіслав (Zdziarski Stanisław; 17. 11. 1878, Тернопіль – 02. 12. 1928, Варшава) – польський славіст, історик літератури, фольклорист. Навч. у Львові. 1905–14 – доц. С.-Петербур. ун-ту. 1915–16 ув'язн. австр. владою. 1918 повернувся до Львова. Істор.-літ. праці З. пов'яз. переважно із творчістю т. зв. укр. школи у польс. літ-рі: нариси «Maurycy Gosławski» (Petersburg, 1898), «Seweryn Goszczyński» (Warszawa, 1899), велика біогр. студія «Bohdan Zaleski» (Lwów, 1902). Автор монографії «Pierwiastek ludowy w poezji połskiej XIX wieku» (Warszawa, 1901), зб. нарисів «Szkice literackie» (Lwów, 1903). Польс. АН видала запис. З. лат. літерами у с. Залужжя (нині Теребовлян. р-ну Терноп. обл.) зб. з 13-ти казок під назвою «Garść baśni ludu ruskiego ze wsi Nałuża w powiecie Trembowliańskim» (Kraków, 1903). Листувався з І. Франком на ґрунті пошуків укр. фольклор. джерел у польс. поезії доби романтизму. У ст. «Rabunkowa bibliografia ruska» (г. «Słowo Polskie», 1910, № 540) некритично протиставив укр. науку і культуру, зокрема бібліографію, польській. У ст. «Młoda Ukraina na schyłku rewolucyi» («Świat Słowiański», 1911, lipiec–grudzień) розглянув творчість В. Винниченка, Олександра Олеся, Г. Хоткевича, С. Черкасенка.

Літ.: Нудьга Г. Листи І. Франка до Станіслава Здзярського 1900–1901 рр. // Жовтень. 1951. № 12; Франко І. Листи до Ст. Здзярського 1900–1901 рр. // Зібр. тв. у 50 т. Т. 50. К., 1986.

М. А. Вальо


Покликання на статтю