Здун Всеволод Ілліч — Енциклопедія Сучасної України

Здун Всеволод Ілліч

ЗДУН Всеволод Ілліч (17. 12. 1907, с. Пригоріле-Крилів, нині Грубешів. пов. Люблін. воєводства, Польща – 21. 05. 1999, Львів) – паразитолог. Д-р біол. н. (1963), проф. (1965). Закін. Варшав. ун-т (1936), де відтоді й працював. Від 1946 – н. с. Природознав. музею, згодом – зав. відділу паразитології Ін-ту агробіології АН УРСР у Львові; 1963–84 – зав., 1984–93 – проф. каф. зоології безхребетних Львів. ун-ту. Вивчав морфологію та поширення трематод-ендопаразитів, а також зоологію безхребетних. Виявив у водоймах України понад 150 видів личинок трематод, здійснив типізацію водойм і пасовищ, уражених ними, обґрунтував заходи з профілактики фасцільозу.

Пр.: Джерела і шляхи інвазії тварин збудником фасцільозу та боротьба з ним. К., 1960; Личинки трематод в прісноводних молюсках України. К., 1961; Невпорядковані природні випаси – джерело ураження тварин гельмінтами. Л., 1966; Основи загальної паразитології: Навч. посіб. Л., 1974; Свободноживущие стадии паразитов – компоненты биогеоценозов // Тезисы докл. 3-го Респ. совещания «Биогеоценол. исследования на Украине». Л., 1984.

І. Ф. Ємельянова


Покликання на статтю