Зелений Лев Матвійович — Енциклопедія Сучасної України

Зелений Лев Матвійович

ЗЕЛЕ́НИЙ Лев Матвійович (Зелёный Лев Матвеевич; 23. 08. 1948, Москва) – російський фахівець у галузі космічної фізики та фізики сонячно-земних зв'язків. Д-р фіз.-мат. н. (1987), проф. (1995), акад. РАН (2008). Іноз. чл. НАНУ (2009–22). Закін. Моск. фіз.-тех. ін-т (1972). Відтоді працює в Ін-ті косміч. досліджень РАН (Москва): від 2001 – заст. дир., від 2002 – дир.; водночас від 1987 – у Моск. фіз.-тех. ін-ті: від 2005 – зав. каф. косміч. фізики. Розв'язав задачі стійкості та встановив критерії метастабільності хвоста магнітосфери Землі, які визначають умови розвитку магніт. суббур у системі Сонце–Земля; дослідив стохаст. механізми прориву плазми соняч. вітру у магнітосферу; розробив детальну теорію спонтан. пересполучення магніт. полів у гарячій косміч. плазмі та пов'яз. з ним потуж. прискорення частинок. Рішенням Загальних зборів НАНУ 15 червня 2022 позбавлений звання іноз. чл. НАНУ.

Пр.: Regular and chaotic charged particle motion in magnetotail-like field reversals 1. Basic theory of trapped motion // J. Geophysical Research A. 1989. Vol. 94, № 9; Shaping of the magnetotail from the Mantle: Global and local structuring // Там само. 1993. Vol. 98, № 4; Фрактальная топология и странная кинетика: от теории перколяции к проблемам космической электродинамики // УФН. 2004. Т. 174, № 8; Универсальные закономерности неадиабатического ускорения ионов в токовых слоях // Письма в ЖЭТФ. 2007. Т. 85, № 4; Плазменная гелиогеофизика: В 2 т. Москва, 2008 (усі – співавт.).

В. М. Палій


Покликання на статтю