Зелений Світ Українська екологічна асоціація — Енциклопедія Сучасної України

Зелений Світ Українська екологічна асоціація

«ЗЕЛЕ́НИЙ СВІТ» Українська екологічна асоціація – громадська організація, діяльність якої спрямована на сприяння покращенню екологічної ситуації в Україні та забезпеченню стійкого співіснування людини й довкілля. Засн. 1987 в Києві у зв'язку з погіршенням екол. стану в Україні внаслідок аварії на ЧАЕС. Серед завдань – сприяння формуванню в сусп-ві екол. світогляду, залучення громадськості до актив. вирішення екол. проблем України, проведення громад. екол. експертиз проектів розміщення, буд-ва та реконструкції підпр-в, забезпечення гласності результатів екол. моніторингів і експертиз, здійснення н.-д. діяльності у галузях природокористування й ресурсозаощадження. Асоц. бере участь у розробленні законодав. актів у галузі охорони довкілля; співпрацює з вітчизн. та міжнар. громад. орг-ціями, що обстоюють екол. безпеку, права людини, мирну співпрацю; організовує наук. конф., семінари, фестивалі тощо, бере участь у міжнар. конф. Видає г. «Зелений світ» (від 1989). Підготувала цикл передач «Зелений світ очима небайдужих» та «Україна і сталий розвиток» на Нац. радіо. Голова – Ю. Самойленко (від 1994).

А. В. Босак


Покликання на статтю