Зеленовський Гнат — Енциклопедія Сучасної України

Зеленовський Гнат

ЗЕЛЕНО́ВСЬКИЙ Гнат (1875, Поділ. губ. – 1949) – військовик. Старший осавул гетьмана П. Скоропадського, полковник Української Держави (1918). Під час 1-ї світ. війни служив при штабі 34-го корпусу під командуванням генерала П. Скоропадського (згодом 1-й Укр. корпус). Чл. Укр. нар. громади, учасник гетьман. перевороту в квітні 1918. У червні того ж року увійшов до складу нової Ген. козац. ради, яка за дорученням П. Скоропадського повинна була розробити козац. статут відповідно до запланованої реформи (ліквідація Вільного Козацтва й запровадження козацтва як стану та війська на чолі з гетьманом). Один із 4-х осіб Гол. квартири гетьмана П. Скоропадського, які мали найбільший вплив на нього. 1919–1920 – довірена особа гетьмана, за дорученням якого виїздив до Відня з метою налагодження зв'язків із представниками правих укр. угруповань. 1920 став чл. засн. у Берліні філії Козачої ради Укр. Вільного Козацтва. Учасник гетьман. руху, один із організаторів вид-ва «Українське слово» (1920-і рр.), деякий час публікував однойм. журнал.

Літ.: Скоропадський П. Спогади. К.; Філадельфія, 1995; Осташко Т. Українські монархічні сили в еміграції на початку 20-х років за даними дипломатичної служби УНР // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Вип. 5. К., 2002; Донцов Д. Рік 1918. Київ. К., 2002.

ДА: ЦДАВО України. Ф. 1074, оп. 1, спр. 2а, арк. 54 зв.; ф. 4547, оп. 1, спр. 1, арк. 123; ф. 3696, оп. 1, спр. 123, арк. 6–9.

П. П. Гай-Нижник


Покликання на статтю