Зеленогорський Федір Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Зеленогорський Федір Олександрович

ЗЕЛЕНОГО́РСЬКИЙ Федір Олександрович (1839, Горбатов. пов. Нижньогород. губ., Росія – 02(14). 07. 1908, Харків) – філософ. Д-р філософії (1878). Закін. Нижньогород. духовну семінарію (1862), істор.-філол. ф-т Казан. ун-ту (Росія, 1868). Працював у ньому від 1870 приват-доц. каф. філософії. 1871–73 стажувався у європ. ун-тах. Від 1874 – у Харків. ун-ті: 1882–99 – проф. каф. філософії. Згодом викладав теорію словесності, теорію педагогіки у 2-й жін. г-зії, на жін. наук.-пед. курсах у Харкові. Публікував статті з історії антич. філософії на сторінках харків. часопису «Вѣра и разумъ». Погляди З. були еклектичними з переважаючим впливом об'єктив. ідеалізму Ґ. Ляйбніца. У філос. працях обстоював принципи детермінізму у тлумаченні псих. явищ, критикував апріоризм. Розвинув ідеї Ф. Бекона, Т. Гоббса, Дж. Локка стосовно зв'язку логіч. та природн.-експерим. методів у науці. Досліджував творчість Г. Сковороди, історію виникнення логіки.

Пр.: Учение Аристотеля «О душе» в связи с учением о ней Сократа и Платона. С.-Петербург, 1871; О математическом, метафизическом, индуктивном и критическом методах исследования и доказательства. Х., 1877; Очерк развития психологии с Декарта до настоящего времени. Х., 1885; Теория словесности: Курс первый. Проза: Опыт учебника для сред. учеб. заведений. Х., 1887; Влияние натурфилософии Шеллинга на профессоров Харьковского университета. Х., 1893; Общая характеристика движения философии в последние три века в ее главнейших направлениях. Х., 1893; Философия Григория Саввича Сковороды, украинского философа XVIII столетия // Вопросы философии и психологии. 1894. Кн. 23, 24; Памяти Г. С. Сковороды // Зап. Харьков. ун-та. 1895. Кн. 4; О методах исследования и доказательства. Москва, 1998.

Літ.: Зеленогорский Ф. А.: [Автобиография] // Истор.-филол. ф-т Харьков. ун-та за первые сто лет его существования. 1805–1905. Х., 1908. Ч. 2; Зеленогорский Ф. А: [Некролог] // Юж. край. 1908, 3 июля; Пустарнаков В. Ф. Зеленогорский Ф. А. // Пустарнаков В. Ф. Университетская философия в России: Идеи. Персоналии. Осн. центры. С.-Петербург, 2003.

Ю. Ю. Полякова


Покликання на статтю