Зеленський Олександр Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Зеленський Олександр Семенович

ЗЕЛЕ́НСЬКИЙ Олександр Семенович (23. 12. 1947, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – фахівець у галузі інформаційних технологій. Д-р тех. н. (2003), проф. (2005). Закін. Криворіз. гірничоруд. ін-т (1972), де відтоді й працював; від 1995 – зав. каф. інформатики та інформ. технологій Криворіз. екон. ін-ту Київ. екон. ун-ту. Розробляє інформ. системи геолого-маркшейдер. забезпечення при плануванні та упр. гірн. роботами.

Пр.: Методика автоматизированного оконтуривания сортов руд при оперативном планировании горных работ в карьере // Разработка рудных месторождений. Кривой Рог, 2007. Вып. 91; Определение объемов и содержаний вынутой горной массы в карьере методом построения четырехгранных призм на основе B-сплайнов // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. 2008. № 1; Использование NURBS поверхностей для автоматизированного построения изолиний изменчивости качественных показателей руды на карьерах // Там само. 2009. № 6 (усі – співавт.).

Р. В. Пилипчук


Покликання на статтю