Знам’янський тип поліської м’ясної породи великої рогатої худоби — Енциклопедія Сучасної України

Знам’янський тип поліської м’ясної породи великої рогатої худоби

ЗНА́М'ЯНСЬКИЙ ТИП ПОЛІ́СЬКОЇ М'ЯСНО́Ї ПОРО́ДИ ВЕЛИ́КОЇ РОГА́ТОЇ ХУДО́БИ – внутрішньопородний тип великої рогатої худоби м'ясного напряму. Виведений на базі племін. з-дів Кіровогр. та Черніг. обл. шляхом склад. відтворювал. схрещування симентал., червоної степ., шаролезької та абердин-ангуської худоби. Апробовано 2008. Автори – Г. Подрєзко, Е. Доротюк, Ю. Вдовиченко, В. Куц, Ю. Мельник, М. Зубець, В. Буркат, І. Нетреба, Є. Іванов та ін. Жива маса повновікових корів становить 500–580 кг, інтенсивність росту молодняку на відгодівлі 1000–1250 г. Бички у 18–24-місяч. віці досягають 265–290 кг, забійний вихід 60–64 %. Тварини компакт. типу конституції з глибокими та широкими грудьми, рівною лінією верху, добре розвиненою задньою третиною тулуба, міцним не дуже об'ємним кістяком. Масть світло-бура. Породі властива висока відтворювал. здатність, легкість отелень, плодючість. Тварини характеризуються спокійним норовом і технологічністю, добре використовують пасовища, грубі та соковиті корми.

Літ.: Подрєзко Г. М. та ін. Створення худоби знам'янської м'ясної породи // Вісн. Степу. 2007. № 2; Вдовиченко Ю., Омельченко Л., Подрєзко Г. Таврійська м'ясна порода великої рогатої худоби // Тваринництво України. 2007. № 2.

В. П. Буркат, Ю. В. Вдовиченко, Г. М. Подрєзко


Покликання на статтю