Знаніе — Енциклопедія Сучасної України

Знаніе

«ЗНА́НІЕ» – видавниче товариство. Діяло 1898–1913 у С.-Петербурзі. Засн. групою літераторів з ініціативи К. П'ятницького. Випускало переважно наук.-популярні книги з природознавства, історії, нар. освіти, мист-ва. 1900–04 чл. Т-ва був М. Горький (від 1902 – голова), який перетворив «З.» на вид-во белетристики. Було вироблено програму боротьби проти реакц., аполіт. і безідей. літ-ри. Навколо «З.» гуртувалися письменники Л. Андреєв, І. Бунін, В. Вересаєв, О. Купрін, О. Серафимович, С. Скиталець, І. Вольнов, О. Золотарьов, М. Коцюбинський та ін. Видало зібрання творів М. Горького (1900, т. 1–4; згодом – 9 т.), О. Серафимовича, О. Купріна, В. Вересаєва, С. Петрова, С. Найдьонова та ін. Друкувало твори Есхіла, Софокла, Дж. Байрона, П. Шеллі, Й. Ґете, Г. Лонґфелло, Е. Золя, Г. Ібсена та ін. З ініціативи М. Горького укладено серію «Дешевая библиотека» (понад 300 назв, заг. наклад бл. 4-х млн прим.) та «Сборникъ товарищества “Знаніе”» (1904–13, 40 зб.; наклад бл. 65-ти тис. прим.), у яких відображали актуал. проблеми. Опубл. накладами 15–30 тис. прим. «Манифестъ Коммунистической партіи» К. Маркса і Ф. Енгельса, «Къ еврейскому вопросу» К. Маркса, «Интеллигенція и соціализмъ» А. Бебеля, «Жилищный вопросъ» Ф. Енгельса, «Права Государственной думы» и «О свободѣ печати» М. Ольминського. Від 1911 збірники радагував В. Миролюбов. Опубл. у рос. перекладі «Кобзарь» Т. Шевченка (1906) за ред. та з біогр. нарисом І. Бєлоусова (серед перекладачів – І. Бунін, В. Гіляровський, С. Дрожжин, М. Курочкін, Л. Мей, О. Плещеєв, І. Суриков, Л. Трефолєв), «Рассказы» М. Коцюбинського (1910, т. 1; 1911, т. 2, перекл. – М. Могилянського). 250 тис. прим. книг зі складів «З.» 1919 передано б-кам.

Літ.: Олейников Ю. Горький и «Знание» // Ученые зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена. 1947. Т. 58; Голубева О. Д. Горький – издатель. Москва, 1968.

В. Я. Звиняцьковський


Покликання на статтю