Знання України — Енциклопедія Сучасної України

Знання України

«ЗНАННЯ́ УКРАЇ́НИ» – видавництво навчальної, наукової та художньої літератури. Засн. у серпні 2000 Т-вом «Знання» України. 2000–09 надруковано 730 найменувань книг заг. накладом 1,93 млн прим. Видає шкіл. підручники, зокрема «Астрономія» І. Климишина та І. Крячка (2002), «Основи підприємницької діяльності» З. Варналія та В. Сизоненка (2004), «Русский язык: 5, 6, 7 кл.» Н. Баландіної та ін. (2005–07), «Українська мова. 6 кл.» О. Горошкіної, А. Нікітіної та Л. Попової, «Німецька мова: 6 кл.» М. Сидоренко й О. Палія, «Англійська мова: 6 кл.» Т. Козловської (усі – 2006). Співпрацює з Київ. екон. ун-том, Київ. ун-том, Нац. пед. ун-том, Ун-том сучас. знань, Ін-том політ. етнонац. дослідж., Нац. ін-том стратег. дослідж. (усі – Київ). Найвідоміші вид.: «Екологія. Культура. Політика» (2001) В. Крисаченка й М. Хилька, «Культура. Ідеологія. Особистість» Л. Губерського, В. Андрущенка і М. Михальченка, «Религиоведение» О. Цвєткова, «Туризм. Готельний та ресторанний бізнес» Л. Агафонової (усі – 2002), словник, підручник і хрестоматія «Філософія політики» (2003, т. 1–4), «По ступеням тайнознания» (2004) В. Стрелецького, «Українська дипломатична енциклопедія» (2004, т. 1, 2), «Муніципальне право зарубіжних країн» О. Батанова та ін. (2004–06, ч. 1–3), «Практичний курс української мови для іноземців: усне мовлення» Н. Зайченко та С. Воробйової, «Біблія і сучасна наука» Ю. Канигіна й В. Кушерця, «Философия богатства. Человек в мире денег» В. Ільїна, «Світовий ринок послуг» Р. Заблоцької, словник «Основи філософії культури» (усі – 2005), підручник «Системологія на транспорті» (2005–09, кн. 1–5), словник і підручник «Історія філософії» В. Ярошовця, «Локальні війни та збройні конфлікти другої половини ХХ століття», «Мыслители о правителях» А. Пахарева (усі – 2006), «Вибрані праці М. Драгоманова» (2006–07, т. 1–3), «Антология сыска: от полиции к внешней разведке» (2006–09, т. 1–4), словник-довідник «Соціальна термінологія», «Фінансове право» Н. Губерської (ч. 1, 2), «Страхування в Україні: сучасна теорія і практика» М. Мниха, «Філософія управління» В. Кременя та ін. (усі – 2007), «Образование и педагогическая мысль Крыма» (2007–08, т. 1, 2), «Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформ. революції» М. Дмитренка, «Популярно о диетах и системах питания» Ю. Григорова та Б. Смолянського (усі – 2008), «Філософія людиноцентризму в освітньому просторі» В. Кременя, «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку» (т. 1–5), «Менеджмент в історичному розвитку як теорія» А. Кредісова (усі – 2009). Ген. дир. – А. Харлан (від 2000).

Г. В. Плотникова


Покликання на статтю