Золотарьов Анатолій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Золотарьов Анатолій Миколайович

ЗОЛОТАРЬО́В Анатолій Миколайович (25. 01. 1927, м. Мелітополь, нині Запоріз. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1981), проф. (1983). Засл. діяч н. і т. УРСР (1987). Премія ім. А. Шліхтера АН УРСР (1988). Закін. Харків. інж.-екон. ін-т (1951), де й працював: 1957–58 – зав. заоч. та вечір. відділ., 1958 – декан заоч. ф-ту, 1959–64 – заст. дир. з навч. роботи, 1964–72 – зав. каф. матем. методів планування та обчислюв. машин; 1973–2005 – дир., від 2005 – гол. н. с. Харків. відділ. Ін-ту економіки НАНУ (нині Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАНУ). Наук. дослідження: удосконалення норматив. бази оператив. планування, підвищення ефективності та інтенсифікація вироб-ва в машинобудуванні, розвиток організац.-екон. відносин, інновац. діяльність на пром. підпр-вах.

Пр.: Научно-технический прогресс и совершенствование оперативного управления производством. К., 1979 (співавт.); Исследование факторов, влияющих на предпринимательскую деятельность. Х., 1992 (співавт.); Организационно-экономические отношения как фактор интенсификации производства в машиностроении. К., 1993 (співавт.); Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах. X., 2005 (співавт.); Тенденции развития промышленности Харьковского региона // Экономика пром-сти. 2006. № 4.

О. В. Тур


Покликання на статтю