Золотницький Олександр Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Золотницький Олександр Петрович

ЗОЛОТНИ́ЦЬКИЙ Олександр Петрович (08. 12. 1944, м. Горький, нині Нижній Новгород, РФ) – гідробіолог. Д-р біол. н. (2005). Закін. Горьков. ун-т (1970). Відтоді працює у Пд. НДІ мор. рибного госп-ва та океанографії (м. Керч, АР Крим): зав. лаб. культивування молюсків (1981–91, 1996–2004) та відділу мор. аквакультури (1996–99), гол. н. с. (від 2004, за сумісн.); проф. каф. екології й охорони навколиш. середовища Керчен. екон.-гуманітар. ін-ту Таврій. ун-ту (від 2004). Вивчає гормонал. регуляцію розмноження риб у зв'язку з проблемою їх штуч. відтворення; механізми адаптації, пов'яз. з диханням, розмноженням, харчуванням та ростом молюсків в онтогенезі; закономірності колонізації, динаміки чисельності й продукування біомаси мідії на різних типах штуч. субстратів; вплив марикультури молюсків на довкілля.

Пр.: Морфофункциональная характеристика гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной системы черноморской камбалы-калкана (Scophthalmus maeoticus Pallas) в связи с репродукционным циклом // ВИ. 1980. Т. 20, вып. 2; Экология фильтрационного питания мидии (Mytilus galloprovincialis Lam.) из Черного моря // БМ. 1990. № 5; О соотношении соматической и генеративной продукции у черноморской мидии в онтогенезе // Мор. экол. журн. 2004. Т. 3, № 4; Влияние архитектоники искусственных субстратов на популяционные параметры мидии (Mytilus galloprovincialis Lam.) // ГБЖ. 2008. Т. 44, № 2.

В. П. Пономарьова


Покликання на статтю