Зональність — Енциклопедія Сучасної України

Зональність

ЗОНА́ЛЬНІСТЬ – загальна закономірність, що проявляється в поширенні природних процесів і явищ, просторової диференціації географічної оболонки на природні пояси, сектори, зони, ландшафти. Осн. причина З. – сфероїдальність Землі та її положення відносно Сонця, що зумовлює величину кута падіння соняч. променів на земну поверхню та інтенсивність соняч. радіації (збільшується від високих широт до низьких). Саме нахил земної вісі до площини екліптики (66,5°) зумовлює неоднакове надходження соняч. енергії за сезонами, що ускладнює зонал. розподіл тепла і посилює зонал. контрасти. Добове обертання Землі спричиняє відхилення повітр. мас у Пн. півкулі вправо, а у Пд. – вліво, що також змінює структуру З. Зонал. розподіл величин соняч. радіації і тепла зумовлює поясно-зонал. відмінності клімату, поверхн. стоку, ґрунтів, рослинності, тварин. світу, продуктивності с.-г. культур, умов життєдіяльності людей. На суходолі виділяють такі пояси: полярні (арктич. і антарктич.), субполярні (субарктич. і субантарктич.), субтропічні, тропічні, субекваторіал., екваторіал.; у Світ. океані – поверхн., внутр.-водну, донну системи природ. поясів, що мають характерні набори природ. зон.

Літ.: Багров М. В., Боков В. О., Черваньов І. Г. Землезнавство. К., 2000; Исаченко А. Г. Теория и методология географической науки: Учеб. пособ. Москва, 2004; Олійник Я. Б., Федорищак Р. П., Шищенко П. Г. Загальне землезнавство: Підруч. К., 2008.

П. Г. Шищенко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
П. Г. Шищенко . Зональність // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17051 (дата звернення: 18.06.2021)