Зоологічний музей Львівського університету — Енциклопедія Сучасної України

Зоологічний музей Львівського університету

ЗООЛОГІ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й ЛЬВІ́ВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. наприкінці 18 ст. як природн. кабінет при каф. натурал. історії. 1805 проф. Б. Аке (зав. від 1785) перевіз колекції до Яґеллон. ун-ту в Кракові. 1823 відновив діяльність у Львові як кабінет натурал. історії з ініціативи Ф. Дівальда. Основою його фондів стали дублети з імператор. колекцій у Відні та колекція львів. аптекаря К. Салямона. Зібрані Ф. Дівальдом експонати (8 тис. од.) впорядкував проф. М. Штекер. 1848 у зв'язку з диференціацією природн. наук частину експонатів передано на каф. техніки, згодом – до Вищої рільн. школи в Дублянах. 1885 реорганіз. Б. Дибовським у Зоол. музей. У цей період кількість залів збільшено до 5-ти. Основу фондів склали малакол. та гідробіол. збори вченого з оз. Байкал, Далекого Сходу, Камчатки, а також околиць родового маєтку Дибовських. Згодом вони поповнені колекціями молюсків Каспій. моря, а також з Галичини й Литви В. Дибовського; мушель мор. молюсків графа Й. Дідушицького (258 найменувань); мушель мор. молюсків, голкошкірих і риб з Червоного, Адріатич. і Середзем. морів, зібраних експедицією принца Монако та співроб. біол. станцій Неаполя й Трієста; скелетом мор. корови (подарований мешканцями о-ва Берінґа); ентомол. колекціями, зокрема цикад і клопів світ. фауни Е.-Ф. Гермара, зразками з зібрань Фібера, Ешольца, Ферстера, колекцією метеликів Європи О. Штодінгера. 1935–36 фонди збагачено рептиліями, павукоподібними, птахами і ссавцями з Африки внаслідок експедиції проф. Я. Гіршлера в Ліберію; 1952 – подарованими М. Водзіцькою колекціями афр. тварин, ріг антилоп зі Сх. Африки, а також козлів і баранів з Тянь-Шаню. У 2-й пол. 20 ст. формуванню музею сприяла активна участь його співроб. у числен. експедиціях, зокрема на Кавказ, Алтай, у Крим, Карпати, Казахстан, країни Далекого Сходу. Нині у фондах – понад 40 тис. од. зберігання. До унікал. експонатів належать губки, ракоподібні й молюски з оз. Байкал, серед яких 6 лекто- та паралектотипів, птахи з Перу, зібрані Я. Калиновським, колекція комах А. Ульяновського, колекції метеликів Галичини С. Петруського, Японії, Далекого Сходу, Паміру, Кавказу та Австралії – Л. Лясоти, збори з Антарктиди тощо. Від 1997 при музеї діє Зх.-укр. орнітол. станція.

Літ.: Страутман Ф. Й., Ялинська Н. С. Зоологічний музей Львівського державного університету ім. І. Франка: Короткий путівник. Л., 1960; Шидловский И. В., Павлюк Р. С., Романова Х. И., Вознюк М. Н. Байкальские сборы Б. И. Дыбовского в коллекциях Зоологического музея Львовского госуниверситета // Моллюски. Проблемы систематики, экологии и филогении: Мат. 4-го (13-го) совещания по изучению моллюсков (наземных, пресноводных и морских). С.-Петербург, 27–29 октября 1998. С.-Петербург, 2000; Шидловський І. В. Становлення та раритети Зоологічного музею імені Бенедикта Дибовського // Наук. зап. Держ. природознав. музею. Л., 2003; Затушевський А. Т., Шидловський І. В. Історія комплектування колекції ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету ім. Івана Франка // Мат. круглого столу «Проблеми і перспективи розвитку музеїв ВНЗів України». К., 2007.

І. В. Шидловський


Покликання на статтю