Зоофаги — Енциклопедія Сучасної України

Зоофаги

ЗООФА́ГИ (від зоо… і грец. φάγος – пожирач) – організми, які живляться тваринами. У вузькому значенні – тварини, які живляться ін. тваринами, вбиваючи жертву (хижаки). При широкому трактуванні до З. відносять паразитів тварин та некрофагів (трупоїдів). До З. належать еврифаги (крім тварин. їжі, живляться рослинами), олігофаги (споживають дуже обмежений набір кормів), стенофаги (живляться одним кормом або невеликою кількістю близьких за складом кормів) та поліфаги (надають перевагу групі корм. тварин, які належать до певної великої систематич. категорії). Залежно від систематич. приналежності харч. об'єктів серед поліфагів розрізняють іхтіо-, малако-, орніто- та ентомофаги, які живляться, відповідно, рибою, молюсками, птахами та комахами. Різновидом зоофагії є канібалізм – поїдання особин свого ж виду. Ентомофагами можуть бути не лише тварини, а й рослини (напр., комахоїдна росичка). Виділяють також органофаги, які живляться лише деякими частинами тіла жертви. Найчастіше це міофаги, які поїдають переважно м'язові тканини.

Літ.: Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества / Пер. с англ. Т. 2. Москва, 1989; Некос В. Е. Основы общей экологии и неоэкологии: Учеб. пособ. Ч. 1. Х., 1998.

І. В. Довгаль


Покликання на статтю