Забалуєв Віктор Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Забалуєв Віктор Олексійович

ЗАБАЛУ́ЄВ Віктор Олексійович (29. 11. 1956, с. Надеждівка Криворіз. р-ну Дніпроп. обл.) – вчений-агроном, ґрунтознавець. Д-р с.-г. н. (2005), проф. (2005). Закін. Дніпроп. с.-г. ін-т (1983), де відтоді й працював (нині аграр. ун-т): 1996–2001 – декан агроном. ф-ту, 2000–08 – зав. каф. ґрунтознавства та екології; 2008–09 – дир. Навч.-наук. ін-ту рослинництва та ґрунтознавства, від 2009 – проф. каф. ґрунтознавства Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України (Київ). Наук. дослідження: біол. рекультивація порушених земель, формування стійких агроекосистем на рекультивованих та еродованих землях.

Пр.: Фіторекультивація і стартовий ґрунтогенез на літоземах // Вісн. Харків. аграр. ун-ту. Сер. Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, ліс. госп-во. 2004. № 6; Рекультивація порушених земель // Наук. забезпечення сталого розвитку с. госп-ва в Степу України і АР Крим. К., 2005. Т. 1; Устойчивое развитие сложных экотехносистем. Москва; Дн., 2005 (усі – співавт.).

А. Д. Балаєв

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
А. Д. Балаєв . Забалуєв Віктор Олексійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=17156 (дата звернення: 16.10.2021)