Забарний Георгій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Забарний Георгій Миколайович

ЗАБА́РНИЙ Георгій Миколайович (04. 08. 1949, Київ – 16. 04. 2013, там само) – гідрогеолог. Д-р тех. н. (1995). Закін. Київ. ун-т (1971). Відтоді (з перервою) працював у Ін-ті тех. теплофізики НАНУ: від 1993 – зав. відділу технології видобування геотермал. енергії; від 2004 – зав. відділу відновлюв. орган. енергоносіїв Ін-ту відновлюв. енергетики НАНУ (обидва – Київ). 1983–93 – зав. Камчат. комплекс. відділу ВНДПІ з використання глибин. тепла Землі (м. Петропавловськ-Камчатський, РФ). Розробляв теорії тепло- і масопереносу в гетероген. середовищі та формування геотермал. систем України. Брав участь у геол.-розв. роботах на Камчатці (РФ) і в Нікараґуа.

Пр.: Ресурсы и тепловой потенциал перспективных для промышленного освоения месторождений термальных вод Закарпатской области. 1997; Программы расчета некоторых технологических параметров систем разработки геотермальных месторождений. 1998; Енергетичний потенціал нетрадиційних джерел енергії України. 2002; Використання енергії біомаси для енергозабезпечення об’єктів на територіях з спеціальним режимом природокористування. 2007 (усі – Київ, співавт.).

С. О. Кудря

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
С. О. Кудря . Забарний Георгій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=17161 (дата звернення: 16.10.2021)