Забігайло Володимир Юхимович — Енциклопедія Сучасної України

Забігайло Володимир Юхимович

ЗАБІГА́ЙЛО Володимир Юхимович (28. 06. 1934, Дніпропетровськ – 15. 08. 1996, там само) – гірничий інженер-геофізик. Д-р геол.-мінерал. н. (1975), проф. (1979), акад. НАНУ (1990). Держ. премія України у галузі н. і т. (1991). Премія ім. В. Вернадського АН УРСР (1986). Держ. нагороди СРСР. Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1958). Працював 1958–61 у Миргород. пром.-геофіз. експедиції тресту «Укргеофізика» (Полтав. обл.); 1961–64 – у Дніпроп. експедиції Укр. н.-д. геол.-розв. ін-ту; 1964–68 – в Ін-ті мінерал. ресурсів Мінгео УРСР (Сімферополь); 1968–86 – в Ін-ті геотех. механіки (Дніпропетровськ): 1970–84 – зав. відділу речовин. складу і фіз.-мех. властивостей гірських порід, 1984–86 – зав. відділу геології вугіл. родовищ великих глибин; 1986–96 – в Ін-ті геології і геохімії горючих копалин НАНУ (Львів): дир.; водночас 1979–86 та 1995–96 – у Дніпроп. гірн. ін-ті (нині Нац. гірн. ун-т): проф. каф. геології та розвідки родовищ корис. копалин. Засн. нового наук. напряму у вивченні геол. умов і факторів проявів викидів вугілля, гірських порід та газу. Створив наук. школу комплекс. дослідж. вугленос. формацій. Результати його фундам. дослідж. геології вугіл. басейнів України, їхньої газоносності та гірн.-геол. умов розробки вугіл. покладів на великих глибинах дозволили розробити принципово нові способи прогнозу викидонебезпечності гірських порід і вугілля, природ. метаноносності вугіл. басейнів України. Ініціатор і кер. нац. програми «Метан вугільних родовищ України. Проблеми пошуку, оцінки і промислового освоєння (1984–2005)». Був гол. ред. міжвідом. ж. «Геологія і геохімія горючих копалин». Від 1992 – голова Укр. ком-ту Карпато-Балкан. геол. асоціації.

Пр.: Проблемы геологии газов угольных месторождений. 1972 (співавт.); Геологические основы теории прогноза выбросоопасности угольных пластов и горных пород. 1978; Выбросоопасность горных пород Донбасса. 1983 (співавт.); Влияние катагенеза горных пород и метаморфизма углей на их выбросоопасность. 1990 (співавт.); Тектоника и горно-геологические условия разработки угольных месторождений Донбасса. 1993 (співавт.); усі – Київ.

Літ.: Володимир Юхимович Забігайло: Бібліогр. покажч. Л., 1994.

А. В. Побережський


Покликання на статтю