Заболотний Іван Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Заболотний Іван Петрович

ЗАБОЛО́ТНИЙ Іван Петрович (14. 04. 1948, м. Добропілля Сталін., нині Донец. обл.) – фахівець у галузі електроенергетики. Д-р тех. н. (2006), проф. (2007). Закін. Донец. політех. ін-т (1971), де відтоді й працює (нині тех. ун-т): 1991–2001 і від 2006 – зав. каф. електр. систем. Вдосконалив наук.-тех. концепцію побудови систем керування електроенергет. об'єктами на основі інформ. технологій з використанням методів штуч. інтелекту.

Пр.: Симметрирование асинхронного режима генератора // Наук. пр. Донец. тех. ун-ту. Сер. Електротехніка і енергетика. 2000. Вип. 17; Развитие теоретических основ и создание экспертных систем для локальных объектов электроэнергетической системы // Там само. Сер. Обчислюв. техніка та автоматизація. 2002. Вип. 38; Внеязыковая технология программирования в информационно-управляющей системе локальными объектами ЭЭС // Вісн. Кременчуц. політех. ін-ту. 2004. № 3; Аналіз аварійних ситуацій в електричних системах на основі web-технологій // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Сер. Електроенергет. та електромех. системи. 2009. № 637.

А. Є. Смирнова


Покликання на статтю