Заболотного В. Г. Архітектора Меморіальний музей — Енциклопедія Сучасної України

Заболотного В. Г. Архітектора Меморіальний музей

ЗАБОЛО́ТНОГО В. Г. АРХІТЕ́КТОРА Меморіальний музей Розташ. у м. Переяслав-Хмельницький Київ. обл. Структур. підрозділ «Переяслав» Національного історико-етнографічного заповідника. Засн. 1962 у будинку (збудов. 1911), де минули дитинство та юність арх. В. Заболотного. У фондах – 2534 од. зберігання (осн. – 1934 од.). Тут зберігаються писемні, речові, творчі та художні пам'ятки всієї родини Заболотних, а також образотворчі, наук., автор. надбання колег, друзів та учнів В. Заболотного, зокрема мист. вид. 19–20 ст., оригін. креслення, проекти, зразки кераміки та буд. матеріалів, автор. меблі, твори живопису, скульптури, декор.-ужитк. мист-ва як митців України, так і видат. майстрів світу. На базі музею діє інформ.-консультат. центр з дослідж. твор. спадщини архітектора та архіт. пам'яток Переяславщини. Від 1989 музейні працівники реалізують широкомасштаб. виставк. проект «Володимир Заболотний та культура України 20 ст.», демонструють матеріали за темат. розділами: «Природа і архітектура» (живопис Г. Лебедєва), «Акварелі… та Переяслав» (графіка В. Заболотного), «Нетлінні скарби Переяслава» та «Архітектурний проект Переяслава» (архіт. краєвиди у творах В. Заболотного, Ю. Химича, Д. Яблонського, І. Косаревського), «Церква Святих Бориса і Гліба у творах мистецтва», «Гармонія природи і архітектури» (твори О. Шовкуненка, І. Труша, К. Єлеви, В. Заболотного, М. Штейнберга, Б. Піаніди). 1998 відкрито мистец. вітальню, яка пропагує доробок місц. самодіял. митців. Музей брав участь у виданні монографії «Православні храми Переяславщини. Історія. Дослідження. Сучасність» (К., 2007). У 2002 започатковано всеукр. читання «Архітектор Заболотний та культура України».

Літ.: Набок Л. Меморіальний музей В. Заболотного – шляхи вдосконалення // PEREYASLAVICA: Зб. наук. ст. Нац. істор.-етногр. заповідника «Переяслав». К., 2008. Вип. 2(4).

Л. М. Набок


Покликання на статтю