Заборовський Лев Валентинович — Енциклопедія Сучасної України

Заборовський Лев Валентинович

ЗАБОРО́ВСЬКИЙ Лев Валентинович (Заборовский Лев Валентинович; 1930, Москва – 04. 11. 1998, там само) – російський історик. Закін. Моск. істор.-архів. ін-т. 1976–94 – вчений секр. відділу давньої історії й історії серед. віків Ін-ту слов'янознавства і балканістики РАН (Москва). Брав участь у підготовці багатотом. вид. документів рад. зовн. політики; ініціював публікацію серії збірників документів з історії реліг. конфліктів і міжнар. відносин країн Центр.-Сх. Європи у серед. і 2-й пол. 17 ст.; один із упорядників першого тому рос. архівів з історії України «Документи до історії запорозького козацтва 1613–1620 рр.» (Л., 1998). Автор монографій «Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в. Из истории международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе» (1981), «Великое княжество Литовское и Россия во время польского потопа (1655–1656)» (1994). Зробив вагомий внесок у дослідж. ранньомодерн. історії України.

Літ.: Лев Валентинович Заборовский (1930–1998) // Славяноведение. 1999. № 2; Турилов А. А. Лев Валентинович Заборовский (1930–1998) // Археогр. ежегодник за 1999 г. Москва, 2000.

О. М. Сімків


Покликання на статтю