Забочень Михайло Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Забочень Михайло Степанович

ЗАБО́ЧЕНЬ Михайло Степанович (08. 06. 1925, м-ко Звенигородка Київ. губ., нині місто Черкас. обл. – 19. 10. 2002, м. Корольов Моск. обл.) – філокартист і мистецтвознавець. В'язень Освенціма й Бухенвальда. Навч. у Київ. військ. уч-щі зв'язку, закін. Військ. інж. академію зв'язку (Ленінград, нині С.-Петербург, 1961). Перебував на військ. службі. Працював у Москві інж. наземно-косміч. зв'язку в Центрі командно-вимірюв. комплексів штуч. супутників Землі та косміч. апаратів. Зібрав одну з найбільших колекцій давніх укр. пошт. карток (понад 10 тис.). Одним з перших досліджував проблематику старих шевченків. поштівок: «Посвящается Великому Кобзарю» // «Сов. коллекционер», 1964, вып. 2; «З любов'ю до великого співця» // «Дніпро», 1969, № 5; «Увічнені миттєвості: Прижиттєві фотографії Т. Г. Шевченка на листівках» // «Вісті з України», 1989, ч. 5; «Перші листівки шевченкіани» // «Дзвін», 1991, № 3; «Ювілейні видання шевченківських листівок 1911–1914 років» // «Дрогоб. колекціонер», 1994, ч. 217). Розробляв тему «Шевченківські місця в Москві». Брав активну участь у житті укр. громад. об'єдн. «Славутич» у Москві. Як популяризатор укр. історії та культури організовував виставки з матеріалів влас. колекції, зокрема «І. Франко в ілюстров. пошт. листівці» (Львів, 1986), «Геній України [Т. Шевченко]» (Київ, 1989), «Укр. міста на пошт. листівках кін. 19 – поч. 20 ст.» (Київ, 1990), «Біо-графія Лесі Українки мовою пошт. листівок» (с. Колодяжне Ковел. р-ну Волин. обл., 1991), «Згадайте праведних гетьманів» (Запоріжжя, 1992). Вивчав творчість укр. митців, чиї твори репродуковано на листівках: «Каталог ілюстрованих поштових карток Ярослава Пстрака, виданих за життя художника у 1904–1914 роках» (Дрогобич, 1994; співукладач С. Полегенький), «Український артист-маляр Амвросій Ждаха: Каталог виставки» (Очаків, 1996; уклав бібліографію, упорядкування і передмова В. Яцюка), «Яків Струхманчук у філокартії» // «Художник Яків Струхманчук – жертва сталінського терору» (К., 1997), «В. Гулак» // «Родовід: Наук. зап. до історії культури України», 1999, ч. 16. Автор кн. «Филокартия» (Москва, 1973), низки статей з питань колекціонування листівок. Підсумком багаторіч. праці колекціонера стало фундам. видання альбому-каталогу «Україна в старій листівці» (К., 2000; співукладачі – О. Поліщук, В. Яцюк). Підготував дослідж. про А. Ждаху (2001, машинопис). Подарував рідкісні листівки Нац. музею Т. Шевченка, Нац. музею літ-ри України, Музею М. Грушевського, Музею М. Лисенка, Музею гетьманства (усі – у Києві).

Літ.: Шудря М. Щаслива доля шукача // Україна у старій листівці: Альбом-каталог. К., 2000; Федорук О. Михайло Забочень: [Некролог] // Укр. археогр. щоріч. К., 2002. Вип. 7.

В. М. Яцюк


Покликання на статтю