Заброварний Степан — Енциклопедія Сучасної України

Заброварний Степан

ЗАБРОВА́РНИЙ Степан (20. 09. 1929, с. Станіславчик, нині Підкарп. воєводства, Польща) – український історик і економіст у Польщі. 1955 закін. Вищу екон. школу (м. Щецін), 1970 здобув ступ. д-ра історії у Вищій пед. школі (м. Ополє), 1982 – ступ. д-ра габіліт. з економіки у Гол. школі с. госп-ва (Варшава). Працював у Вищій екон. школі (1954–57); на вироб-ві (1957–66); учителював (1966–71); від 1971 – у С.-г. академії (м. Щецін): від 1983 – зав. каф. економіки; 2000–08 – проф. Вищої школи адміністрації та упр. (м. Перемишль). 1990–93 – чл. гол. управи, від 1993 – заст. голови Об'єдн. українців у Польщі та НТШ у Польщі; від 1990 – голова ревізій. комісії, від 1994 – чл. управи Польс. українознав. т-ва. Автор наук. праць із проблем економіки та укр. нац. руху в Галичині й Польщі. Ред. передач Укр. сусп.-культур. т-ва і Об'єдн. українців у Польщі на Щецін. радіо, зб. наук. праць і матеріалів «Перемишль і Перемиська земля протягом віків». Написав низку статей до ЕСУ. Відзначений Золотим хрестом заслуги Польщі (1984) і Медаллю Комісії нац. едукації (1988).

Пр.: Determinanty racjonalnego gospodarowania ziemią. Szczecin, 1980; Ukraiński ruch narodowy w Galicji w XIX i na początku XX wieku w pracach historyków polskich // Z problemów ukrainoznawstwa. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. Warszawa, 1987. Т. 14; Opinie Ukraińców w Polsce na temat sytuacji swojej grupy narodowościowej // Zustriczi. 1990. № 1; Ставлення переселенців з операції «Вісла» до своєї національної тотожності // Фольклор українців поза межами України. К., 1992; Akcja «Wisła» na Pomorzu Zachodnim // Akcja «Wisła» na tle stosunków polsko-ukraińskich. Szczecin, 1994; Instytucjonalny rozwój ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 1864–1914 // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. 1994. Т. 2; Dzieło biskupa Śnigurskiego // Polska i Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. Przemyśl, 1996. Т. 3; Суспільство Перемищини кінця XVIII – XIX століть // Перемишль і Перемиська земля протягом віків. Перемишль; Л., 1996. Т. 1; Wprowadzenie do ekonomii. Szczecin, 1996; Symon Petlura – niezłomny orędownik niepodległości Ukrainy // Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa. Toruń, 1997; Zwrotne momenty w rozwoju ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji na tle stosunków polsko-ukraińskich w Galicji (1848–1918) // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. 1999. Т. 8–9; Polska i Ukraina na drodze porozumienia i współpracy // Polska – Ukraina. Historia, polityka, kultura. Szczecin; Warszawa, 2003; Перемишль в українському національному русі ХІХ–ХХ століть // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. 2003. Т. 15–16; Інституційний розвиток суспільного життя українців Перемишля і Перемиської землі // Перемишль і Перемиська земля протягом віків. Перемишль; Л., 2003. Т. 3; Економічні погляди Михайла Грушевського // Укр. істор. зб. 2008. Вип. 11.

С. А. Демчук


Покликання на статтю