Кошиць Ніна Павлівна — Енциклопедія Сучасної України

Кошиць Ніна Павлівна

КО́ШИЦЬ Ніна Павлівна (справж. – Порай-Кошиць; 18(30). 12. 1894, за ін. даними – 17. 01. 1892, Київ – 14. 05. 1965, м. Санта-Ана, шт. Каліфорнія, США) – співачка (лі­рико-драматичне сопрано), пе­дагог. Дочка П. Кошиця. Закін. Моск. консерваторію (1913; кл. вокалу У. Мазетті, фортепіано – Н. Шишкіна, К. Ігумнова). Того ж року дебютувала партією Тетяни («Євгеній Онєгін» П. Чайковсько­го) в Опері С. Зиміна (Москва), де співала до 1918. Також виступа­ла у Маріїн. театрі у С.-Пе­тер­бурзі. Брала участь як солістка у прем'єрі кантати С. Танєєва «Піс­ля прочитання псалма» (1915). Бл. 1914 гастролювала у Казані (Ро­сія), Києві, Баку, Тифлісі (нині Тбі­лісі). 1915–17 виступала із соль­ними камер. концертами (супро­від С. Рахманінова) у Петрограді (нині С.-Пе­тербург), Москві, Киє­ві, Кисловодську (Росія), що мали надзвич. успіх. 1920 виїхала до США, де 1921 вперше виступила у концерті Детройт. оркестру та виконала партію Фата Морґани («Любов до трьох апельсинів» С. Прокоф'єва) у Чиказ. опері. Виступала як солістка з укр. репертуаром у концертах Укр. нац. хору під кер-вом О. Ко­шиця в Америці (1922). Того ж року брала участь у гастрол. ви­с­тавах Приват. рос. опери. Висту­пала на опер. сценах Буенос-Айреса (1924), Парижа («Ґранд-Опера», 1925, 1927), Брюсселя, Амстердама, Риґи, Вільно (нині Вільнюс), Стокгольма та ін.; з най­кращими симф. оркестрами США – Філадельфій. та Бостонським. 1926 у Нью-Йорку органі­зувала концерти з творів рос. композиторів, де виступала із С. Рахманіновим, О. Глазуновим, О. Гречаніновим, М. Метнером. 1929–30 разом із М. Метнером концертувала у Нью-Йорку й Фі­ладельфії. Володіла сильним, рів­ним, рідкіс. краси й тембру го­ло­сом, вибагливим худож. сма­ком, природ. музикальністю й артис­тизмом. У камер. репертуарі – тво­ри рос. композиторів М. Глін­ки, О. Даргомижського, М. Мусорг­ського, О. Бородіна, М. Ба­лакі­ре­ва, М. Римського-Корсакова, П. Чайковського, С. Рахманінова, С. Прокоф'єва, І. Стравинського, М. Мясковського. Мист-во К., її артистич. шарм, творчу натуру високо цінували колеги й композитори. К. присвя­тили твори С. Рахманінов, М. Мет­нер, С. Про­коф'єв. К. – авторка декількох романсів на сл. І. Буніна та С. Над­сона (виконувала у концертах). Здійснила низку за­писів на грам­платівки. Останні роки життя мешкала у Голлівуді (м. Лос-Ан­джелес, шт. Каліфор­нія, США), де займалася пед. ді­яльністю, брала участь у зйомках звук. фільмів, перекладала англ. мовою тексти романсів рос. ком­позиторів.

Партії: Кума («Чародійка» П. Чайковського), Електра («Орестея» С. Танєєва), Клара Міліч (однойм. опера О. Кастальського), Донна Анна («Дон Жуан» В.-А. Моцарта).

Літ.: Кошиць О. З піснею через світ. Т. 1. Вінніпеґ, 1952; Вишневская Г. Аме­риканские впечатления // Сов. му­зыка. 1962. № 2; Энгель Ю. Глазами современ­ника: Избр. ст. о рус. музыке. 1898–1918. Москва, 1971; Келдыш Ю. Рахма­нинов и его время. Москва, 1973; J. Kutsch, L. Riemens. Unvergängliche Stim­men. Sän­gerlexicon. Bern; München, 1975; Нар­бут А., Порай-Кошиц Г. Порай-Ко­шицы // Родослов. росписи. Москва, 2001. Вып. 15.

Л. О. Пархоменко


Покликання на статтю