Євграфов Павло Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Євграфов Павло Борисович

ЄВГРА́ФОВ Павло Борисович (22. 10. 1944, Москва – 04. 11. 2015, Київ) – правознавець. Канд. юрид. н. (1981). Орден «За заслуги» 3-го (2002) і 2-го (2004) ступ. Закін. Харків. юрид. ін-т (1971), де й працював до 1991; у 1991–94 – зав. держ.-правового відділу Секретаріату ВР АР Крим; 1995–97 – кер. юрид. служби Представництва Президента України в АР Крим (обидва – Сімферополь); 1997–2006 – суддя (1999–2002 – заст. голови) Конституц. Суду України (признач. ВР України); водночас 1998–99 – проф. каф. теорії держави і права Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Брав участь у розробленні положень Конституції України, концепції розвитку системи законодавства, законів про референдум, статус АР Крим та ін. Досліджував питання теорії системи права, правової держави, конституц. правосуддя.

Пр.: Законодавчі акти як основа законності. Х., 1991; Конституційний Суд України: формування громадянського суспільства, демократичної, правової держави // Роль Конституц. Суду в державі та сусп-ві. К., 2002; Зміни до Конституції України (2004): Наук.-практ. коментар. К., 2007; Особливості правової природи актів Конституційного Суду України // Конституц. Суд України у системі органів держ. влади: актуал. проблеми та шляхи їх вирішення. К., 2008.

В. П. Тихий

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
В. П. Тихий . Євграфов Павло Борисович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=17276 (дата звернення: 22.10.2021)