Євграшкіна Галина Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Євграшкіна Галина Петрівна

ЄВГРА́ШКІНА Галина Петрівна (27. 06. 1938, с. Озерянка Житомир. р-ну Житомир. обл.) – гідрогеолог. Канд. тех. (1979), д-р геол. (2006) н., проф. (2008). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1960). Відтоді працювала у Караґандин. центр. геофіз. експедиції (Казахстан). Від 1967 – у Дніпроп. ун-ті: від 2006 – проф. каф. геології та гідрогеології. Досліджує техногенні процеси вологоперенесення, фільтрації та масоперенесення, які спричиняють забруднення та виснаження підзем. вод, підтоплення та засолення продуктив. земель у гірн.-видобув. регіонах.

Пр.: Влияние горнодобывающей промышленности на гидрогеологические и почвенно-мелиоративные условия территорий. Дн., 2003; До проблеми рекультивації відвалів вугільних копалень у Західному Донбасі // Геологія і геохімія горючих копалин. 2003. № 3–4; Вивчення та прогнозування гідрогеологічних процесів методами математичного моделювання: Навч. посіб. Дн., 2004 (співавт.); Закономерности изменения гидрогеологических условий в зоне влияния прудов накопителей сбросных шахтных вод в Западном Донбассе // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. 2007. № 1 (співавт.); Гидрологическое обоснование закрытия шахт в Западном Донбассе // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. 2008. № 5 (співавт.).

Н. П. Шерстюк

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
Н. П. Шерстюк . Євграшкіна Галина Петрівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=17278 (дата звернення: 22.10.2021)