Євдокименко Валерій Кирилович — Енциклопедія Сучасної України

Євдокименко Валерій Кирилович

ЄВДОКИ́МЕНКО Валерій Кирилович (04. 02. 1939, с. Фрунзівка, нині смт Одес. обл.) – економіст. Брат А. Євдокименка. Д-р екон. н. (1997), проф. (2002). Закін. Львів. лісотех. ін-т (1961), Академію сусп. наук при ЦК КПРС (1976). Від 1961 працював на Чернів. деревооброб. комбінаті, де пройшов шлях від майстра цеху до голови правління ВАТ (1991–96). У 1996–98 – на керів. посадах у Чернів. облвиконкомі та облдержадміністрації; від 1998 – зав. каф. міжнар. економіки та економіки підпр-ва Чернів. ун-ту. Наук. дослідження: структурна перебудова нац. економіки, оптимізація міжгалуз. пропорцій і забезпечення ефектив. використання соц.-екон. потенціалу регіонів.

Пр.: Регіональна політика розвитку туризму (методологія формування, механізм реалізації). Чц., 1996; Екологічні основи природокористування. К., 1999 (співавт.); Перехідна економіка України: Шляхи адаптації до умов глобалізації // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Економіка. 2000. № 65; Функції регіонального управління економікою: глобалізаційний вимір. Чц., 2006.

В. С. Кравців

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
В. С. Кравців . Євдокименко Валерій Кирилович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=17280 (дата звернення: 19.10.2021)