Євдокимов Віктор Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Євдокимов Віктор Федорович

ЄВДОКИ́МОВ Віктор Федорович (13. 07. 1941, с. Михайлівка Пензен. обл., РФ) – фахівець у галузі математичного і комп’ютерного моделювання. Д-р тех. н. (1980), проф. (1985), чл.-кор. НАНУ (1990). Засл. діяч н. і т. України (2002). Премія ім. С. Лебедєва АН УРСР (1984). Закін. Харків. політех. ін-т (1963). Працював у цьому Ін-ті (1963–65); Ін-тах кібернетики (1965–71) та електродинаміки (1971–81) АН УРСР; від 1981 – зав. відділу розрядно-аналог. моделювання, водночас 1986–87 – заст. дир. з наук. роботи, від 1988 – дир. Ін-ту проблем моделювання в енергетиці НАНУ (усі – Київ); за сумісн. 1985–89 – проф. Київ. ін-ту інж. цивіл. авіації. Розробляє паралел. проблемно-орієнтов. методи і засоби матем. моделювання об’єктів різноманіт. фіз. природи. Гол. ред. ж. «Электронное моделирование» (від 1998).

Пр.: Матричні обчислювальні пристрої. К., 1993 (співавт.); Методи і засоби комп’ютерного моделювання в енергетичних та енергоємних процесах і системах // ЭМ. 1999. Т. 21, № 3; Про проблеми комп’ютерного моделювання в енергетиці // Там само. № 4; Комп’ютерні системи організаційного управління в енергетиці. К., 2002 (співавт.); Про квазістаціонарне формування лінеаризованої звукової голограми // ЭМ. 2003. Т. 25, № 6; Двомірна інтегральна електромагнітогідродинамічна модель прямування рідкої сталі // Там само. 2006. Т. 28, № 6.

Літ.: 60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Євдокимова // Вісн. НАНУ. 2001. № 7.

М. П. Галушко

Статтю оновлено: 2009

Покликання на статтю
М. П. Галушко . Євдокимов Віктор Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=17290 (дата звернення: 19.10.2021)