Євтух Володимир Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Євтух Володимир Борисович

Є́ВТУХ Володимир Борисович (14. 07. 1948, с. Зарічне, нині смт Рівнен. обл.) – історик, соціолог, дипломат. Брат М. Євтуха. Д-р iстор. н. (1989), проф. (2001), чл.-кор. НАНУ (1992). Засл. діяч н. і т. України (1998). Премія ім. М. Грушевського НАНУ (2005). Орден «За заслуги» 3-го (2004) та 2-го (2010) ступ. Закiн. Київ. ун-т (1971). Працював у Iн-тах iсторiї (1971–78) та соц. i екон. проблем зарубiж. країн (1978–90) АН УРСР; 1990–91 – зав. відділу етнополітики й прогнозування Центру нац. відносин АН УРСР; 1991–95 – дир. Центру етносоц. та етнополiт. дослiдж. і заст. дир. з міжнар. зв'язків Iн-ту соцiологiї НАНУ (усі – Київ); 1995–96 – Мiнiстр України у справах нацiональностей i мiграцiї; 1996–97 – голова Держ. ком-ту України у справах нацiональностей i мiграцiї; 1997–2000 – Надзвич. і Повноваж. Посол України в Італії (за сумісн. 1998–99 – у Респ. Сан-Марино і Респ. Мальта); 2001–06 – декан ф-ту соціології та психології, водночас 2003–06 – зав. каф. соціології Київ. ун-ту; від 2007 – дир. Ін-ту соціології, психології та упр. і зав. каф. теорії та методології соціології Нац. пед. ун-ту (Київ); за сумісн. – зав. каф. політ. соціології Харків. ун-ту. Серед осн. напрямів наук. дослідж. – етносоціологія, теорія етносу, соціологія міжетніч. стосунків.

Пр.: Историография национальных отношений в США и Канаде (60–70-е годы). К., 1982; Концепции этносоциального развития США и Канады: типология, традиция, эволюция. К., 1991; Німці в Україні (1920–1990-і роки). К., 1994 (співавт.); Про національну ідею, етнічні меншини, міграції... К., 2000; Проблеми етнонаціонального розвитку: український і світовий контексти. К., 2001; Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових інтерпретацій. К., 2004; Закордонне українство: Навч. посіб. К., 2005 (співавт.); Помаранчевий дух свободи: епізоди української осені 2004 року. К.; Хн., 2005; Етнічність: Глосарій. К., 2009.

С. О. Штепа


Покликання на статтю