Кошляков Микола Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Кошляков Микола Сергійович

КОШЛЯКО́В Микола Сергійович (11(23). 07. 1891, С.-Пе­тербург – 23. 09. 1958, Москва) – математик. Бать­ко В. Кошлякова. Д-р фіз.-мат. н. (1934, без захисту дис.), чл.-кор. АН СРСР (1933; у 1940-х рр. позбавлений звання, 1953 віднов­лено). Сталін. премія (1953). Держ. нагороди СРСР. Закін. С.-Пе­тербур. ун-т (1914). Був залишений при ньому для підготовки до професор. звання, а після складання магістер. іспитів 1917 направлений у Перм. ун-т (РФ). 1922 у Ростов. ун-ті (РФ) захистив магістер. дис. Від 1919 – доц., 1922–25 – проф. Крим. ун-ту (Сімферополь); від 1925 очолював каф. заг. математики, від 1941 – каф. диференцій. та інтеграл. рівнянь Ленінгр. (нині С.-Пе­тербург) ун-ту, одночасно від 1926 – каф. вищої математики Ленінгр. електротех. ін-ту; також 1933–36 працював у Матем. відділі Фіз.-мат. ін-ту АН СРСР. Узимку 1942 з групою вче­них заарешт. у справі т. зв. Союзу старої рос. інтелігенції, засудж. до розстрілу, згодом вирок замінено на 10 р. таборів. На поч. 1943, коли був встановлений пошт. зв'язок, отримав від сина відбитки своїх поперед. праць, що дозволило йому повернутися до перерваних досліджень. У пе­ріод 1943–44 К. написав ґрунт. праці: «Исследование некоторых вопросов аналитической теории рационального и квадратичного поля» та «Исследование одного класса трансцендентных функций, определяемых обобщенным уравнением Римана». Другу з них надруковано 1949 у Москві ще до звільнення К. під псевд. М. С. Сер­гєєв (таборове кер-во надіслало її в Москву в упр. НКВС, а звідти вона надійшла на експертизу в Матем. ін-т АН СРСР). 1944 переведений у Москву, де до кінця життя працював у КБ «СБ-1»: 1951–55 – зав. лаб., 1955–58 – наук. консультант. Від відбування покарання повністю достроково звільнений 1951, реабіліт. 1955. Наук. дослідж. присвяч. питанням аналіт. теорії чисел, теорії вищих трансцендент. функцій і матем. фізики. Розробляв мето­ди застосування деяких спец. функцій до аналіт. теорії чисел, продовжуючи дослідж. Г. Воро­ного. Чл. Лондон. матем. т-ва (1937).

Пр.: О некоторых приложениях теории интегральных вычетов // Зап. матем. кабинета Крым. ун-та. 1921. № 2; Основные дифференциальные уравне­ния математической физики: Учеб. 4-е изд. Москва; Ленинград, 1936; Тео­рия сферического экрана для переменного магнитного поля. Москва; Ленинград, 1936 (cпівавт.); Введение в теорию малых колебаний, имеющих приложение в акустике. Москва; Ленинград, 1937 (спів­авт.); Исследование одного класса дифференциальных уравнений с дво­яко­периодическими коэффициентами // Изв. АН СССР. 1952. Т. 16, № 6.

Літ.: Смирнов В. И., Липник Ю. В. Николай Сергеевич Кошляков (некролог) // УМН. 1959. Т. 14, вып. 3; Боголю­бов Н. Н., Ишлинский А. Ю., Кошляков В. Н., Митропольский Ю. А., Фаддеев Л. Д. Математическая жизнь в СССР: Николай Сергеевич Кошляков (к 100-летию со дня рожд.) // Там само. 1990. Т. 45, вып. 4; Боголюбов А. Н. Математики. Механики: Био­графический справочник. К., 1983.

В. О. Добровольський


Покликання на статтю