Євфимовський Володимир Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Євфимовський Володимир Степанович

ЄВФИМО́ВСЬКИЙ Володимир Степанович (11(23). 07. 1899, с. Берестовець, нині Борзнян. р-ну Черніг. обл. – 05. 01. 1942, Ленінград, нині С.-Петербург) – архівіст, історик. Чл. Черніг. наук. т-ва. Закін. Ніжин. ІНО (1922). У 1923–26 працював ніжин. окруж. інструктором Черніг. губерн. архів. упр., архів. регістратором, зав. б-ки та кабінету наук. занять, зав. рукопис. відділу, вченим архівістом Черніг. губерн. істор. архіву; водночас 1924–30 – у ВУАН: позаштат. співроб. Постій. комісії для складання істор.-геогр. словника укр. земель та Археогр. комісії; 1926–29 – асп. Н.-д. каф. історії України при ВУАН під кер-вом М. Грушевського (1927–29 брав участь у археогр. експедиції каф. до Москви). У процесі підготовки до видання автентич. універсалів Б. Хмельницького як першого тому «укр. дипломатарію» 1927–28 склав повний реєстр всіх відомих з друк. джерел і знайдених як в архівосховищах СРСР, так і за кордоном універсалів гетьмана з точним означенням їх автентичності, місця зберігання, поперед. публікації тощо (окремо склав аналог. реєстр листів Б. Хмельницького держ.-дипломат. характеру). Від 1929 перебував на оператив. обліку ДПУ як укр. націоналіст. 1930–33 – архівіст Харків. центр. істор. архіву, в. о. асист. із курсу джерелознавства Ін-ту червоної професури; 1934 – архівіст Новгород. відділ. Ленінгр. обл. архіву; 1934–39 – н. с., ст. н. с. Ленінгр. обл. архіву Жовтн. Революції; 1939–41 – н. с., ст. н. с. Центр. держ. архіву нар. госп-ва, Центр. держ. істор. архіву СРСР (Ленінград). Досліджував історію України 17–18 ст., теорію та практику архів. й археогр. роботи.

Пр.: Крестьянское движение на Черниговщине в 1905 г. // Летопись революции. 1925. № 2; Гайдамака Семен Тихий перед Генеральним Судом (1752–3) // Україна. 1925. Кн. 3; До історії військового суду та земельних відносин на Україні за Хмельниччини // Зап. Укр. наук. т-ва в Києві. 1927. Т. 26; Археографічна праця в московських архівах катедри історії України ВУАН // Україна. 1927. Кн. 1–2 (співавт.); Всеукраїнський центральний архів стародавніх актів у Харкові // Арх. Рад. України. 1932. № 2 (співавт.); Волнения крестьян в удельных имениях Грузии в 1905–1906 гг. // Красный арх. 1941. Кн. 3.

Літ.: Коваленко О. Б., Ткаченко В. В. Євфимовський Володимир Степанович: Український історик, архівіст, активний учасник краєзнавчого руху 20-х років // Репрес. краєзнавство (20–30-і рр.). К., 1991; Аксютин Ю., Табачник Д. Український синодик Хрущова // Репресоване «відродження». К., 1993; Юркова О. В. Українська Сівера в працях істориків київської школи М. С. Грушевського // Сіверщина в долі істориків та в істор. дослідж. К.; Новгород-Сіверський, 1996.

ДА: Наук. арх. Ін-ту історії України НАНУ, оп. 3, спр. 172, № 14; Центр. держ. арх. вищих органів влади та упр. України, ф. 14, оп. 1л., спр. 16; спр. 54; ф. 166, оп. 6, спр. 601; оп. 12, спр. 2506.

О. Б. Коваленко


Покликання на статтю